เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง

La Lành
Chia sẻ

(VOVWORLD) - จังหวัดกว๋างนิงห์ นอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่นฮ่าวฮาลองและเอียนตื๋อแล้ว เขตเขาบิ่งเลียวกำลังเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 1

บิ่งเลียวคืออำเภอเขตเขาชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกว๋างนิงห์ อยู่ห่างจากเมืองฮาลอง 130 กิโลเมตรที่นี่มีอากาศที่เย็นสบาย มีทัศนียภาพที่สวยงามหลายแห่งที่ได้รับการขนานนามว่า “ซาปาของกว๋างนิงห์”

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 2

เอกลักษณ์ของบิ่งเลียวคือมีทัศนียภาพแบบธรรมชาติในเขตเขาชายแดน ตามแนวชายแดนที่มีระยะทางกว่า 43 กิโลเมตรที่ติดกับจีนคือหลักพรมแดนตั้งแต่ 1,300-1,327  ซึ่งเป็นเป้าหมายพิชิตของผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว รวมทั้งเส้นทางขึ้นหลักพรมแดน 1,305 ซึ่งถือเป็น “หลังคาของเขตตะวันออกภาคเหนือ”

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 3

ในฤดูใบไม้ร่วง เส้นทางขึ้นเขตชายแดนเต็มไปด้วยสีขาวของดอกเลา เขตชายแดนที่ติดกับอำเภอ ดิ่งเหลิบ จังหวัดหล่างเซิน ที่หลักพรมแดน 1,297 เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน ชมดอกเลาสีขาวบานสะพรั่งไปทั่วเนินเขา

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 4

เดือนตุลาคมเป็นฤดูเกี่ยวข้าวในบิ่งเลียว นอกจากมีบ้าน จิ่งเตื่อง ที่ปูมีหลังคาด้วยกระเบื้องหยินหยาง ที่บิ่งเลียวยังมีนาขั้นบันไดที่สวยไม่แพ้นาขั้นบันไดที่ซาปา

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 5

ด้วยประชากรกว่าร้อยละ ๙๖ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยไต เย้า สานจี๋ และเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองที่ยังคงได้รับการรักษา บิ่งเลียวยังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากศึกษาค้นคว้าชีวิตประจำวันของชาวท้องถิ่น เช่นการเกี่ยวข้าวและตากข้าวเปลือก

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 6

เมื่อเดินทางมาเยือนหมู่บ้านของชนเผ่าเย้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังได้ศึกษาลวดลายของกางเกงและชายเสื้อ ซึ่งแต่ละลวดลายมีความหมายเฉพาะที่มีความผูกพันกับชีวิตประจำวันของชนเผ่าเย้า

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 7

เก็บผักผลไม้และเตรียมอาหารร่วมกับเจ้าของบ้าน รูปแบบการท่องเที่ยวโฮมสเตย์กำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 8

นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดูวิธีการปรุงเฝอผัดที่ตลาดด่งวัน ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีเฉพาะที่ตลาดด่งวันเท่านั้น

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 9

คุณ Faren Rebecca Rajkumar จากสหรัฐกำลังทำงานที่ศูนย์ภาษาอังกฤษฮาลองแสดงความปลื้มปิติยินดีต่อการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆชนเผ่าไต

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 10
เมื่อเดินทางมาเยือนบิ่งเลียว นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของน้ำตก เช่นน้ำตก แคหวั่นในตำบล ฮุกดงที่มี 3 ชั้นมีความสูงเกือบ 100 เมตร ตรงกลางของน้ำตกมีแผ่นหินเรียบขนาดใหญ่สำหรับคนหลายสิบคนนั่ง
เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 11

ในฤดูใบไม้ร่วง น้ำตกแคหวั่นมีน้ำใสสะอาด ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 12

ที่บิ่งเลียว ยังมีภูเขาที่สวยงาม เช่นกาวลี กาวเซียม กาวบาแลง ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนได้เลือกเป็นสถานที่ตั้งแคมป์

เขตเขาในจังหวัดกว๋างนิงห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำกับฤดูใบไม้ร่วง - ảnh 13

ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่นับวันเพิ่มมากขึ้น บิ่งเลียวจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวแน่นอน


คำติชม