จดหมายจากเมืองไทย

Chia sẻ
(VOVWORLD) - ผมทำบัตรครั้งล่าสุดตอนอายุ 61 ปี และบัตรจะหมดอายุเมื่อ ผมอายุ 69 ปี

สวัสดีครับผู้จัดทำรายการภาคภาษาไทยทุกท่าน

จากรายการตอบจดหมาย 3 กรกฎาคม เรื่องบัตรประชาชนของไทยและเวียดนาม ผมอยากจะขอเพิ่มเติมจากคุณพิเชษฐ์ ทองพุ่ม ที่บอกว่า คนไทยพออายุ 60 ปี จะได้บัตรตลอดชีพนั้น

ตามกฎหมายการทำบัตรประชาชนไทย บัตรแรกเมื่ออายุ 7 ปี คำนำหน้าเป็น เด็กชาย เด็กหญิง บัตรที่2 เมื่ออายุ 15 ปี คำนำหน้าเป็น นาย นางสาว บัตรมีอายุ 6 ปี และต่ออายุบัตรทุกๆ 6 ปี จนอายุ 60 ปี บัตรจะมีอายุ 9 ปี เมื่อทำบัตรอายุ 70 ปี ก็จะเป็นบัตรตลอดชีพ ผมทำบัตรครั้งล่าสุดตอนอายุ 61 ปี และบัตรจะหมดอายุเมื่อ ผมอายุ 69 ปี ผมทำบัตรครั้งแรกตอนอายุ 17 ปี เป็นบัตรกระดาษ ภาพถ่าย ขาว-ดำ ต่อมาเป็นบัตรกระดาษ แต่ภาพถ่ายเป็นภาพสี แล้วเป็นบัตรพลาสติกภาพถ่ายสี หลังบัตรมีแถบแม่เหล็ก ล่าสุดเป็นบัตรพลาสติกติดแผ่นชิปสมาร์ทการ์ด

บัตรประชาชนใบเดียวสามารถทำธุรกรรมได้เกือบทั้งหมด ใช้บริการธนาคาร ใช้สวัสดิการของรัฐ การรักษาพยาบาล และอื่นๆ มีหลายๆบริการไม่ใช้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนกันแล้ว

ผมมีบัตรข้าราชการแต่เวลาทำธุรกรรม เจ้าหน้าที่มักจะขอบัตรประชาชนด้วยทุกครั้ง แม้แต่การส่งจดหมายมาเวียดนามผ่านไปรษณีย์ไทย

                                                                   ด้วยไมตรีจิต

                                                                   เกษม  ทั่งทอง

คำติชม