บ่าเหรียะ – หวุงเต่า สร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดการลงทุน

Luu Son- VOV
Chia sẻ
(VOVWORLD) - การจัดทำยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนที่มีการคัดเลือกสถานประกอบการและสนับสนุนนักลงทุนผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่างๆ เช่น กำหนดเวลาออกใบอนุญาตการลงทุนให้เป็นกฎระเบียบ ซึ่งได้ช่วยให้จังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่ากลายเป็นท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยศักยภาพและน่าสนใจของนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
บ่าเหรียะ – หวุงเต่า สร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดการลงทุน - ảnh 1 นายเหงียนวันจิ่ง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่า (http://cafef.vn)

ในหลายปีก่อน การดึงดูดการลงทุนอย่างแพร่หลายโดยไม่มีเป้าหมายในจังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่าได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในท้องถิ่น เช่นการก่อสร้างโรงงานเย็บผ้าและย้อมสีได้ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและความล่าช้าในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเร็ววัน

มาจนถึงปัจจุบันจากการปฏิบัติแนวทางไม่แลกการพัฒนาเศรฐกิจกับมลภาวะสิ่งแวดล้อม ทางจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่าได้ปฏิบัติภารกิจการวางแผนและดึงดูดนักลงทุนที่เน้นถึงด้านที่สอดคล้องกับศักยภาพและจุดแข็งของท้องถิ่นเพื่อค้ำประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการเลือกโครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการขยายผลและใช้แรงงานน้อย นอกจากนี้ ทางการจังหวัดฯได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะดึงดูดโครงการลงทุนต่างประเทศ 80 โครงการ รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนที่4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและโครงการลงทุนภายในประเทศ 90 โครงการ รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนประมาณ 100 ล้านล้านด่งภายในปี 2020

นายเลหว่างหาย ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการลงทุนจังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่าได้เผยว่า นอกจากจัดทำมาตรฐานดึงดูดการลงทุน ทางการจังหวัดฯกำลังเป็นฝ่ายรุกมากขึ้นในการเข้าถึงนักลงทุนที่มีชื่อเสียงและลดโครงการที่ไม่เหมาะสม หลังจากที่จำนวนโครงการและเงินทุนจดทะเบียนถูกลดลงในหลายปี เมื่อปี 2017 จังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่าได้รับกระแสการลงทุนใหม่ที่มีโครงการลงทุนจากภายในและต่างประเทศรวม 70 โครงการ โดยเงินทุนจดทะเบียนจากต่างประเทศอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินทุนจดทะเบียนภายในประเทศอยู่ที่ 40 ล้านล้านด่ง เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2016 และการขยายตัวของทุกหน่วยงานอยู่ในระดับที่น่ายินดี            “เงินลงทุนของสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 80 ของเงินลงทุนในท้องถิ่นและผู้บริหารจังหวัดตระหนักได้ดีว่า นี่เป็นพลังสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของจังหวัดจึงได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อดึงดูดแหล่งเงินทุนนี้มากขึ้นผ่านการชี้นำอย่างรอบคอบในตลอดสองปีที่ผ่านมา”

ควบคู่กับการคัดเลือกโครงการ ทางการจังหวัดฯ ก็พยายามปรับปรุงระเบียบกลไกการลงทุนและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เช่น ลดเวลาออกใบอนุญาตการลงทุน ใบอนุญาตการก่อสร้าง ระยะเวลาทำระเบียบศุลกากร เป็นต้น นายเหงียนวันจิ่ง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่าได้เผยว่า ในเวลาข้างหน้า ทางการจังหวัดพยายามรักษาบรรยากาศการลงทุนที่อำนวยความสะดวกแต่ต้องไม่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัด ยืนหยัดเป้าหมายที่เสมอต้นเสมอปลายคือ พัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อคนรุ่นหลัง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ขยายขอบเขตตัวเมืองและไม่ปล่อยให้จังหวัดกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ “แม้ยังมีศักยภาพสูงแต่จังหวัดฯจะไม่รีบร้อนเกินไปเพื่อให้การลงทุนมีความมั่นคงยั่งยืนในเร็วๆนี้ โครงการลงทุนไม่ต้องขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯ โดยสามารถขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมได้โดยตรงเพราะคณะกรรมการประชาชนได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารฯตัดสินใจและรับผิดชอบทั้งหมด”

นายเหงียนห่งหลิง เลขาธิการจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่าเผยว่า สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดฯ รายได้จากภายในประเทศและการส่งออกนับวันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่รายได้จากการขายปิโตรเลียมจะลดลง ดังนั้น ทางการจังหวัดจึงเน้นดึงดูดการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายรับจากภายในประเทศและจากสถานประกอบการต่างประเทศ “ผู้บริหารจังหวัดจะสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจที่ไม่ต้องพึ่งพาปิโตรเลี่ยม พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบ อุตสาหกรรมสินค้าเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรมของหน่วยงานปิโตรเคมี พยายามพัฒนาภาคการบริการด้านท่าเรือทะเลและโลจิสติกส์ให้เป็นก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจของจังหวัด ด้านหลักที่สามของเศรษฐกิจคือการท่องเที่ยว ด้านหลักที่สี่คือการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ทุกคนเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่าก็จะนึกถึงเศรษฐกิจที่หลากหลายรูปแบบ”

ในเวลาข้างหน้า หน้าที่ที่จะได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของทางการจังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่าคือส่งเสริมแหล่งพลังทางสังคมเพื่อให้สถานประกอบการและประชาชนลงทุนในจังหวัดมากขึ้น นอกจากนี้ ทางการจังหวัดฯ ก็ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุนสถานประกอบการในการปฏิบัติระเบียบการลงทุนและแก้ไขอุปสรรค์ในการผลิตและประกอบธุรกิจ.

คำติชม