ดึงดูดการลงทุนเอฟดีไอเข้าจังหวัดด่งนายผ่านเครื่องหมายการค้า

Xuan Luong
Chia sẻ
(VOVWORLD) - นอกจากความได้เปรียบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอที่เวียดนามได้ลงนาม เครื่องหมายการค้าของท้องถิ่น ของบริษัทและของเขตอุตสาหกรรมก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจของสถานประกอบการต่างประเทศหรือเอฟดีไอ ซึ่งเราสามารถเห็นเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนผ่านกระแสเงินลงทุนที่กำลังอยู่ในระดับสูงสุดในจังหวัดด่งนายในตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
ดึงดูดการลงทุนเอฟดีไอเข้าจังหวัดด่งนายผ่านเครื่องหมายการค้า - ảnh 1ดึงดูดการลงทุนเอฟดีไอเข้าจังหวัดด่งนายผ่านเครื่องหมายการค้า (Photo VNplus)

ใน 9 เดือนที่ผ่านมา เงินทุนเอฟดีไอที่ลงทุนในจังหวัดด่งนายบรรลุกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้ โครงการลงทุนในจังหวัดด่งนายอยู่ที่กว่า 80 โครงการและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดด่งนายได้รับเงินทุนอีก 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเพิ่มเงินทุนของ 77 โครงการ ซึ่งถือเป็นการยืนยันคุณภาพและประสิทธิภาพในการลงทุนของโครงการเอฟดีไอในจังหวัดด่งนาย ตลอดจนความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเอฟดีไอต่อบรรยากาศการลงทุนของจังหวัดฯ หลังประกอบธุรกิจในหลายปีที่ผ่านมา

ในกระบวนการพัฒนาเป็นท้องถิ่นนำหน้าในการดึงดูดการลงทุนของประเทศในปัจจุบัน นอกเหนือจากศักยภาพและความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ ประชากรและธรณีวิทยา ทางการจังหวัดฯ ยังให้ความสำคัญถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของจังหวัด ปฏิรูประเบียบราชการ รับฟังและเดินพร้อมกับสถานประกอบการ ในความเป็นจริง ผลงานต่างๆของจังหวัดด่งนายไม่เพียงแต่มาจากการดึงดูดเงินทุนเท่านั้น หากยังมาจากการยืนยันเครื่องหมายการค้าของท้องถิ่นและชื่อเสียงของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น Sonadezi, Sonadezi Long Binh, Tin Nghia, Long Duc รวมทั้งเขตอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง เช่น เบียนหว่าหนึ่ง เบียนหว่าสอง ลองแถ่ง อมตะและเญินแจก เป็นต้น ได้มีส่วนร่วมต่อผลงานต่างๆของจังหวัดฯในเวลาที่ผ่านมา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นี่คือความได้เปรียบของจังหวัดฯเพื่อดึงดูดสถานประกอบการเอฟดีไอ นาย Guru Mallikarjuna ผู้อำนวยฝ่ายบริหารของบริษัทโบสช์เวียดนามจำกัดได้เผยว่า            “เราเลือกเวียดนามเป็นฐานตั้งโรงงานก็เพราะความสะดวกในการลงทุน ระบบการเมืองในเวียดนามมีเสถียรภาพ มีแหล่งแรงงานรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถ นอกจากนั้น ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อช่วยให้พวกเราเข้าถึงลูกค้าในประเทศอื่นๆในภูมิภาค”

ส่วนตัวแทนคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมต่างๆได้เผยว่า ปัจจัยชี้ขาดในการดึงดูดการลงทุนคือภูมิศาสตร์ ซึ่งต้องการอยู่ในบริเวณที่สะดวก แต่เครื่องหมายการค้า ผลการดึงดูดการลงทุน คุณภาพของบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน ชื่อเสียงและประสิทธิภาพในการลงทุนของสถานประกอบการที่ได้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมนั้นก็เป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนมักจะให้ความสนใจ

จากประสบการณ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรมและการดึงดูดสถานประกอบการรายใหญ่ เช่น Hisamitsu, On Semiconductor, Fujitsu, Mabuchi, Cargill, Nestle, Taekwang Vina, CP Group และ Shell Vietnam แหล่งเงินทุนที่ไหลเข้าในเขตอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดด่งนายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในหลายปีมานี้ ทางการจังหวัดฯได้เปลี่ยนแนวทางดึงดูดเงินลงทุนเอฟดีไอ โดยเน้นคุณภาพแทนจำนวนผ่านการคัดเลือกที่เข้มงวดตามมาตรฐานต่างๆ รวมไปถึงการให้สิทธิพิเศษต่อโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นายมายวันเญิน รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมจังหวัดด่งนายได้เผยว่า            “จังหวัดด่งนายมีโครงสร้างพื้นฐานดี สามารถตอบสนองความต้องการในด้านบุคลากร  มีระเบียบราชการสะดวกและได้ทำการปฏิรูประเบียบการอย่างน่าประทับใจ ดังนั้น ในการดึงดูดเงินลงทุน ทางการจังหวัดฯได้เปลี่ยนจากการเน้นจำนวนโครงการและเงินลงทุนมาเป็นการคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง”

เพื่อดึงดูดเงินทุนเอฟดีไอและพัฒนาเขตอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป ปัจจุบันนี้ ทางการจังหวัดฯ ยังคงปฏิบัติการปฏิรูประเบียบราชการและมีความโปร่งใสในการทำระเบียบการ ความพยายามดังกล่าวบวกกับความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเขตอุตสาหกรรม การคมนาคม ภูมิศาสตร์ จังหวัดด่งนายสามารถติดรายชื่อท้องถิ่นนำหน้าของประเทศในการดึงดูดเงินทุนเอฟดีไอ ความได้เปรียบทั้งในด้านเครื่องหมายการค้าของท้องถิ่นและสถานประกอบการได้ช่วยให้จังหวัดด่งนายสามารถดึงดูดสถานประกอบการเอฟดีไอเป็นอย่างมาก.

คำติชม