จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าผลักดันการปฏิบัติงานด้านการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน

CTV
Chia sẻ

(VOVWORLD) -จากแนวทาง “เป็นฝ่ายรุก มีความคล่องตัว ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ”  ในเวลาที่ผ่านมา งานด้านการต่างประเทศระดับประชาชนในจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่าได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของจังหวัดฯ

จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าผลักดันการปฏิบัติงานด้านการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน - ảnh 1พิธีปิดงานวัฒนธรรมเขตปกครองตนเอง Nenetskiy ในจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่า 

จากบทบาทเป็นองค์กรการเมือง-สังคมที่ดูแลงานด้านการต่างประเทศระดับประชาชน สหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามสาขาจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าได้ประสานกับหน่วยงานและองค์การต่างๆในการปฏิบัติกิจกรรมการต่างประเทศระดับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการปฏิบัติ  ในหลายปีที่ผ่านมา สหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามสาขาจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทน 824 คณะจาก 34 ประเทศและดินแดน  สถาปนาและธำรงความสัมพันธ์กับกงสุลใหญ่ของประเทศต่างๆประจำนครโฮจิมินห์ เช่น รัสเซีย ญี่ปุ่น คิวบา ลาว ไทยและฝรั่งเศส เป็นต้น ธำรงความร่วมมือกับองค์กรและท้องถิ่นอื่นๆ  ผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศ เช่น ส่งจดหมายอวยพร รณรงค์บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประชาชนประเทศต่างๆ

ผ่านความสัมพันธ์และกิจกรรมด้านการต่างประเทศ สหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามสาขาจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าและองค์กรสมาชิกได้มีส่วนร่วมขยายความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ปัจจุบัน จังหวัดบ่าเหรีย หวุงเต่าได้ลงนามโครงการร่วมมือกับทางการเขตปกครองตนเอง Nenetskiy   ทั้งสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  “งานวัฒนธรรมเขตปกครองตนเอง Nenetskiy”ในจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่า นอกจากนี้ จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่ายังจัดตั้งความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือกับเขต เวเนโต ประเทศอิตาลี  โดยทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น  การขนส่งทางทะเล การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การศึกษา-ฝึกอบรม การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงาน โดยเฉพาะ พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น  ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน แลกเปลี่ยนคณะผู้แทนสถานประกอบการ จัดคณะฯไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมที่แต่ละฝ่ายจัดขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจจัดการประชุมประจำปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อปี 2017 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าและทางการสาธารณรัฐบัชคอร์โตสถานแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  เพื่อปฏิบัติข้อตกลงนี้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรปมีผลบังคับใช้  ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนสถานประกอบการและนักลงทุนในการศึกษาโอกาสความร่วมมือผ่านฟอรั่มสถานประกอบการจังหวัดบ่าเหรีย หวุงเต่า – สาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน ศักยภาพความร่วมมือด้านการประกอบธุรกิจที่ถูกจัดขึ้น ณ เมืองหวุงเต่า ออกบูธแสดงสินค้าของจังหวัดบ่าเหรีย หวุงเต่าในเมืองอูฟา ซึ่งการเชื่อมโยงนี้มีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การผลักดันการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างสถานประกอบการทั้งสองประเทศในการใช้ประโยชน์จากด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดแข็ง

สำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายกำลังเน้นทำการวิจัยร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนที่มีคุณภาพสูงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระหว่างกัน แลกเปลี่ยนคณะศิลปะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรม คนและประวัติศาสตร์  ส่วนในด้านการศึกษาและฝึกอบรม บัชคอร์โตสถานจะให้การสนับสนุนนักศึกษาจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่าในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆของเมือง อูฟาในด้านปิโตรเลียมและการแพทย์  ซึ่งสิ่งนี้ได้รับการยืนยันในการเยือนประเทศสาธารณรัฐบัชคอร์โตสถานของคณะปฏิบัติงานจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่าในระหว่างวันที่ 24 กันยายน -1 ตุลาคมปี 2018  นอกจากนี้ คณะผู้แทนต่างๆของรัสเซียได้เดินทางไปเยือนจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่า รวมทั้ง จัดการพบปะสังสรรค์ระหว่างเด็กๆของรัสเซียและจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่า

ซึ่งกิจกรรมการพบปะสังสรรค์และความร่วมมือได้มีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมช่วยให้ประชาชนประเทศต่างๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศและคนเวียดนาม แนวทางและนโยบายการต่างประเทศของพรรคและรัฐเวียดนาม ใช้การสนับสนุนของเพื่อนมิตรชาวต่างชาติในการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฯ โดยเฉพาะ ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ สหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามต้องเป็นสะพานเชื่อมในการดึงดูดแหล่งเงินลงทุนจากหุ้นส่วนต่างประเทศ  โดยมีโครงการร่วมระหว่างเวียดนาม โดยเฉพาะ จังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่ากับเครือบริษัทต่างชาติที่ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น   โครงการร่วมทุนขุดเจาะปิโตรเลียมในเขตปกครองตนเอง Nenetskiy ประเทศรัสเซีย  โครงการร่วมทุนพัฒนาการบริการท่าเรือของญี่ปุ่นในจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่า เป็นต้น

ซึ่งผลสำเร็จของงานด้านการต่างประเทศระดับประชาชนในหลายปีที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์มิตรภาพกับประชาชนประเทศต่างๆ ใช้การสนับสนุนของหุ้นส่วนต่างชาติ มีส่วนร่วมรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและปกป้องผลประโยชน์ของจังหวัด.

คำติชม