จังหวัดบิ่งเยืองผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูประเบียบราชการ

Chia sẻ
(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดบิ่งเยืองได้ประยุกต์ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพต่างๆในการสร้างสรรค์รัฐบาลและการปฏิรูประเบียบราชการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จังหวัดบิ่งเยืองผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูประเบียบราชการ - ảnh 1(Photo binhduong.gov.vn)

ในปี 2018 และ 6 เดือนแรกของปี 2019 จังหวัดบิ่งเยืองอยู่อันดับที่ 4 จากจำนวน 63 นครและจังหวัดทั่วประเทศในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานภาครัฐ ส่วนดัชนีความสามารถในการแข่งขันหรือพีซีไอของจังหวัดในปี 2018 อยู่ในระดับ 6 สูงกว่าระดับ 14 เมื่อปี 2017 และอยู่อันดับหนึ่งในเขตตะวันออกภาคใต้ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า สำนักงานภาครัฐในจังหวัดบิ่งเยืองได้มีความพยายามเป็นอย่างมากในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิรูประเบียบราชการ ทางการจังหวัดได้ประยุกต์ใช้ระบบวันสต๊อปเซอร์วิสและให้บริการภาครัฐออนไลน์กว่า 300 ด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ ส่วนเว็บไซต์ที่จัดสรรคข้อมูลภาครัฐก็ช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหาและติดตามเอกสารที่ได้ยื่นต่อสำนักงานภาครัฐ รวมทั้งมีการส่งผลของคำร้องต่างๆกลับไปให้ผู้ยื่นเรื่องผ่านทางไปรษณีย์ นายเจืองกงฮวี ผู้อำนวยการศูนย์ให้บริการระเบียบราชการภาครัฐของจังหวัดบิ่งเยืองเผยว่า            “ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นตามมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบของจังหวัดบิ่งเยืองปรากฎว่า การตอบตรงเวลาถึงร้อยละ 97 ระดับความพอใจของประชาชนและสถานประกอบการคิดเป็นประมาณร้อยละ 96 แต่เราจะทำการพัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มระดับความพอใจมากขึ้น”

จนถึงขณะนี้ การประยุกต์ใช้เคคโนโลยีสารสนเทศได้ประสบผลที่น่ายินดีต่างๆ โดยเฉพาะการทำระเบียบจัดตั้งสถานประกอบการแค่ใช้เวลา 2 วันเท่านั้น โดยมีการยื่นเอกสารจัดตั้งสถานประกอบการผ่านระบบออนไลน์ถึงร้อยละ 95 ส่วนการทำระเบียบการอื่นๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การชำระภาษี และลดระเบียบขั้นตอนในการมอบโฉนดที่ดินได้บรรลุ 100 เปอร์เซน คณะกรรมการจังหวัดบิ่งเยืองได้กำชับให้ถึงปี 2020 กระทรวงและหน่วยงานทุกแห่งในระดับอำเภอต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอน นาย มายหุ่งหยุง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองยืนยันว่า            “ศูนย์ให้บริการระเบียบราชการภาครัฐของจังหวัดบิ่งเยืองมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อการการประเมินระดับความพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการระเบียบราชการภาครัฐของจังหวัด ซึ่งสามารถเห็นได้ว่า แม้การจัดอันดับจะสำคัญแต่ดัชนีพีซีไอมีความสำคัญมากกว่า เพื่อสามารถเห็นได้ว่า เราทำได้อะไรและมีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขอีก ต้องทำการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเท่านั้น เราถึงจะมีบรรยากาศการลงทุนที่ดีได้”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านศุลกากรวันสต๊อปเซอร์วิส ทำให้สินค้าทั้งหมดที่เข้าจังหวัดบิ่งเยืองได้รับการตรวจสอบผ่านเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยลดระเบียบศุลกากร อำนวจความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและควบคุมการลักลอบนำเข้าสินค้าและการโกงภาษี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของท้องถิ่น ความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์ของทางการจังหวัดบิ่งเยืองได้ทำให้ประชาชนมีความพอใจ โดยเฉพาะทางการจังหวัดได้เดินพร้อมกับสถานประกอบการ และปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอำนวยความสะดวกมากอย่างเต็มที่ให้สถานประกอบการลงทุนผลิตและประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในท้องถิ่น การปฏิบัติดังกล่าวของจังหวัดบิ่งเยืองได้รับคำชื่นชมจากชมรมสถานประกอบการและนักลงทุน นายเจิ่นหิวคาง จากบริษัท Nippon Vietnam จำกัดแสดงความคิดเห็นว่า               “เมื่อการปฏิรูประเบียบราชการได้รับการปฏิบัติ พวกเราเดินทางมาทำระเบียบราชการครั้งเดียว ซึ่งสะดวกมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประหยัดเวลา”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดบิ่งเยืองได้ประสบผลที่น่ายินดีต่างๆ โดยค่อยๆสร้างพื้นฐานให้ทางการจังหวัดมุ่งสู่การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่ระบบราชการที่ทันสมัยและเป็นมิตรเพื่อรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้น ส่วนในเวลาข้างหน้า ทางการจังหวัดจะปฏิบัติมาตรการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างพร้อมเพรียง โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงใหม่และผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะในการปฏิบัติระเบียบราชการภาครัฐ การให้บริการออนไลน์ในด้านที่จำเป็นและเกี่ยวข้องถึงประชาชนและสถานประกอบการ.

คำติชม