จังหวัดกาวบั่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว

Thu Hang - VOV5
Chia sẻ
(VOVWORLD) - จังหวัดกาวบั่งตั้งอยู่ในเขตเขาชายแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม มีชายแดนติดกับเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ประเทศจีน มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และทิวทัศน์ที่สวยงามต่างๆ ในหลายปีมานี้ ทางจังหวัดได้กำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ดังนั้น เพื่อใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ทางการจังหวัดฯได้ก่อสร้างถนนหลายสายเพื่อเชื่อมโยงกับจุดผ่านแดนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในท้องถิ่น
จังหวัดกาวบั่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว - ảnh 1อุทยานธรณีวิทยา นอนเนือกกาวบั่ง 

ถ้าหากแผนการก่อสร้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย ก็จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดกาวบั่งมากขึ้น แผนการดังกล่าวเน้นยกระดับเส้นทางหลักๆที่เชื่อมโยงกับจุดผ่านแดนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัด เช่น น้ำตกบ๋านยก ถ้ำเหงื่อมงาว เขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์แห่งชาติพิเศษป๊ากป๊อและอุทยานธรณีวิทยา นอนเนือกกาวบั่ง เป็นต้น เพื่อลดเวลาในการเดินทาง ได้มีการขยายถนนหมายเลข 9 ที่ผ่านอำเภอแถกอาน ฝุกหว่า หะลาง จุ่งแค้ง จ่าหลิง ห่ากว๋าง หว่าอานและเงวียนบิ่ง โดยใช้เงินทุนก่อสร้างจากงบประมาณสำหรับการลงทุนภาครัฐประมาณ 2 ล้าน 2 แสนล้านด่งและจะแล้วเสร็จภายในปี 2025 นาย เหงียนจุงถาว รองประธานจังหวัดกาวบั่งเผยว่า            “ทางจังหวัดฯ ได้ประกาศนโยบายและกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน เช่น สนับสนุนการเวนคืนที่ดิน สนับสนุนกลไกการฝึกแหล่งบุคลากร โดยเฉพาะกลไกให้สิทธิพิเศษในด้านภาษี การใช้ที่ดินและสินเชื่อต่อการลงทุนภาครัฐ ปัจจุบันนี้ มีสถานประกอบการรายใหญ่ เช่น เครือบริษัท FLC, Sungroup และTNG Holding Vietnam ได้ลงทุนในจังหวัดรวมเงินทุนกว่า 3 หมื่น 3 พันล้านด่ง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท TH True milk กำลังลงทุนในโครงการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ การเลี้ยงโคนมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ซึ่งใช้เงินทุนกว่า 4 ล้าน 3 แสนล้านด่ง”

ตามการคำนวณ ถ้าหากเส้นทางเหล่านี้ได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากให้แก่ท้องถิ่นในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ปรับปรุงความมั่นคงและกลาโหม รวมทั้งลดเวลาและค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดกาวบั่ง นาย เหงียนจุงถาว เผยต่อไปว่า            “นอกจากทำการประชาสัมพันธ์แล้ว ทางการจังหวัดฯยังใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก่อสร้างถนนหนทางต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน เรากำลังผลักดันข้อเสนอเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างทางด่วนด่งดัง – หลางเซิน – จ่าหลิง – กาวบั่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นี่จะเป็นก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ควบคู่กันนั้น เรายังเรียกร้องให้นักลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เข้ามาลงทุน ซึ่งก่อนอื่นคือวางผังเขตที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่นักท่องเที่ยวและลงทุนในผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือในการอนุรักษ์และใช้ศักยภาพการท่องเที่ยวของน้ำตกบ๋านยกของเวียดนามกับเตื๋อเทียน ประเทศจีน”

จังหวัดกาวบั่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว - ảnh 2 กาวบั่งที่สวยงาม

เมื่อเดือนเมษายนปี 2018 อุทยานธรณีวิทยา นอนเนือกกาวบั่ง ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ซึ่งถือเป็นโอกาสให้จังหวัดกาวบั่งพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และที่สำคัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ยูเนสโกได้ให้คำปรึกษาแก่ทางการจังหวัดเกี่ยวกับการธำรง อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมนามธรรมเพื่อช่วยให้จังหวัดกาวบั่งจัดทำแผนการอนุรักษ์ทัศนียภาพธรรมชาติและมรดกธรณี นาย เสิ่มเหวียดอาน ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดกาวบั่งเผยว่า            “ในอุทยานธรณีวิทยา นอนเนือกกาวบั่ง มีเส้นทางการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง คือทางทิศตะวันออก ตะวันตกและทิศเหนือ เราได้ฝึกอบรมให้ประชาชนที่นี่ทำการท่องเที่ยวแบบชุมชนตามแนวทางที่ยั่งยืน เช่น โฮมสเตย์ในหมู่บ้านหินยกพื้นอวยกี เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Kolia และโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่น ป่าเจิ่นฮึงด๋าว ป๊ากป๊อ เป็นต้น นอกจากนี้ เราได้คัดเลือกร้านอาหารที่มีคุณภาพและสถานที่ผลิตสินค้าหัตกรรมที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆเพื่อเป็นหุ้นส่วนของอุทยานฯ เพื่อเสนอต่อนักท่องเที่ยว กาวบั่งยังมีถนนที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ซึ่งดึงดูดใจกลุ่มผู้ที่ชอบแบกเป้ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยว”ุ

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางการจังหวัดฯ กำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประสานงานกับเครือข่ายอุทยานธรณีวิทยาในทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการการท่องเที่ยวนานาชาติ การประชุม การสนับสนุนและนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งการฉายภาพยนตร์และเสนอภาพลักษณ์เกี่ยวกับจังหวัดกาวบั่ง โดยเฉพาะอุทยานธรณีวิทยา นอนเนือกกาวบั่งต่อเพื่อนมิตรในทั่วโลก.


คำติชม