ก้าวกระโดดในการพัฒนาตามรูปแบบตัวเมืองใหม่ของจังหวัดบิ่งเยือง

Chia sẻ
(VOVWORLD) - ในภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนาม จังหวัดบิ่งเยืองเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่เดินหน้าสร้างสรรค์บรรยากาศที่เป็นมิตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก แต่เพื่อพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน จังหวัดบิ่งเยืองกำลังสร้างสรรค์ตัวเมืองใหม่ให้ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่พรรคสาขา ทางการท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดฯ กำลังพยายามปฏิบัติ

ก้าวกระโดดในการพัฒนาตามรูปแบบตัวเมืองใหม่ของจังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 1(Photo binhduong.gov.vn)

ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดบิ่งเยืองได้ลงทุนก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตัวเมืองเพื่อเตรียมรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุน ดังนั้น จังหวัดบิ่งเยืองได้จัดทำโครงการก่อสร้างตัวเมืองใหม่ของนครบิ่งเยืองรวมพื้นที่กว่า 1,000 เฮกตาร์ตามมติของรัฐบาลให้ทันสมัยที่สุดและเป็นศูนย์กลางของนครบิ่งเยืองเพื่อได้รับการยกระดับเป็นตัวเมืองสังกัดส่วนกลางตามแนวทางการวางผังตัวเมืองถึงปี 2020

ซึ่งทางการจังหวัดฯได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่กลุ่มบริษัท Becamex IDC ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมและตัวเมืองชั้นนำที่เคยประสบความสำเร็จในการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมหมีเฟือกและ VSIP หลังการก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี อาคารสำคัญๆ ของนครฯ ได้เปิดใช้งาน ช่วยสร้างโฉมใหม่ให้แก่นครฯและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและให้บริการ นาย มายหุ่งหยุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองยืนยันว่า            “หนึ่งคือ เราสามารถประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ประชาชนและโรงเรียนอาชีวศึกษาในบิ่งเยืองรับทราบเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการพัฒนานครบิ่งเยืองให้เป็นตัวเมืองอัจฉริยะ สองคือมหาวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดฯสามารถใช้กลไกการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ที่นิยมในตลาดและสร้างห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ส่วนสำนักงานภาครัฐยังให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ทางการจังหวัดฯ จัดทำโครงการต่างๆ ตามแนวทางอัจฉริยะและพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาให้การช่วยเหลือในการออกแบบก่อสร้างตัวเมืองบิ่งเยืองให้เป็นประตูที่เชื่อมโยงกับนานาชาติและมีการค้าขายอย่างคึกคัก มีการให้บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของโลก นี่คือมาตรการที่เปิดกว้างเพื่อใช้ศักยภาพภายในและดึงดูดศักยภาพจากภายนอกในการพัฒนาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

ในแง่มุมนักเศษฐศาสตร์ นครใหม่บิ่งเยืองมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ โดยตั้งอยู่ใจกลางของเขตระเบียงของนครโฮจิมินห์และเขตเชื่อมโยงระหว่างภาคใต้กับภาคเหนือของจังหวัดบิ่งเยือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นจะมีส่วนร่วมผลักดันเขตเศรษฐกิจหลักของภาคใต้มากขึ้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดบิ่งเยืองก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว สนับสนุนการให้บริการพัฒนา ดังนั้น จำเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดและยกระดับการให้บริการ ซึ่งนครใหม่จะเป็นโอกาสเพื่อสร้างก้าวกระโดด ช่วยให้การบริการพัฒนาอย่างรอบด้านและขึ้นสู่ระดับใหม่ นายมายวันหยุงเผยต่อไปว่า            “เราได้วางแผนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่เรียกว่า นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานประกอบการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นครอัจฉริยะ หรือพวกเราจะพัฒนาระบบคมนาคมตามแนวทางการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ก่อสร้างระบบท่าเรือพร้อมกับการพัฒนาระบบคมนาคมทางบกและรถไฟฟ้า”

ส่วนบริษัท Becamex IDC ได้มีความคิดริเริ่มต่างๆ สร้างก้าวกระโดดให้แก่นครใหม่บิ่งเยือง นาย เหงียนวันหว่าง รองผู้อำนวยการบริษัท Becamex IDC เผยว่า ทางบริษัทกำลังลงทุนตรงเวลาตามแผนที่วางไว้ โดยบางส่วนของโครงการกำลังได้รับการก่อสร้างและจะเสร็จเรียบร้อยในเร็วๆนี้

ตามแผนการที่วางไว้ นครใหม่บิ่งเยืองจะมีพื้นที่ 1,000 เฮกตาร์ และสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 125,000 คนและผู้ที่มาทำงานประมาณ 400,000 คน แต่เพื่อปฏิบัติโครงการขนาดใหญ่นี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2020 ทางบริษัทต้องเตรียมเงินทุนกว่า 200 ล้านล้านด่ง

หลังการก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี นครใหม่บิ่งเยืองได้มีโฉมใหม่แห่งการพัฒนา ซึ่งสมกับการเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดฯ เป็นนครใหม่ที่ทันสมัย คล่องตัวและมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเพรียง มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับจังหวัดและท้องถิ่นใกล้เคียง เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญเพื่อช่วยให้เขตเศรษฐกิจภาคใต้พัฒนาอย่างรวดเร็วต่อไปตามแนวทางพัฒนาตัวเมืองที่ทันสมัยพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม.

คำติชม