แอพพลิเคชั่น Bluezoneตัวอย่างของสตาร์ทอัพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้ามชาติ

Vinh Phong - VOV5
Chia sẻ
(VOVWORLD) -  เวียดนามกำลังต้องรับมือการแพร่ระบาดอย่างซับซ้อนของโรคโควิด - 19  ดังนั้นรัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้องและฉับไวให้ประชาชนรับทราบและร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้แอพพลิเคชั่นBluezoneเพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยเร็ว
แอพพลิเคชั่น Bluezoneตัวอย่างของสตาร์ทอัพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้ามชาติ - ảnh 1

แอพฯ Bluezoneได้รับการคิดค้นขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี บีเคเอวีของเวียดนามเมื่อวันที่ 28 เมษายนปี 2020 ซึ่งเป็นแอพติดตามหาผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัส Sars-CoV-2ผ่านการบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้สมาร์ทโพน ถ้าหากพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 แอพฯBluezoneจะทำการแจ้งเตือนทันที นาย หวูหงอกเซิน ตัวแทนของกลุ่มผู้ผลิต Bluezoneเผยว่า Blue หมายถึงสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีแห่งความปลอดภัย เป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้อง ดังนั้น Bluezoneจึงหมายถึงเขตที่ได้รับการปกป้องหรือเขตที่ปลอดภัย อีกทั้งคำว่า Bluezoneก็อ่านง่าย จำง่ายและสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม “แอพฯBluezoneได้รับการคิดค้นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อปกป้องตนเองและชุมชนแอพฯนี้ใช้Bluetooth ซึ่งกินแบตเตอร์รีของสมาร์ทโฟนเพียงร้อยละ 10 ต่อวันเท่านั้น”

ตั้งแต่เดือนมีนาคม ประเทศต่างๆเช่น  สหรัฐ สิงคโปร์ออสเตรเลียและเวียดนามได้ใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆเพื่อติดตามหาผู้สงสัยว่าติดเชื้อโรคโควิด-19  โดยเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ใช้แอพฯลักษณะนี้แอพ Bluezoneจะแจ้งเตือนให้แก่ผู้ที่มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 10 นาทีในรอบ14 วัน ซึ่งช่วยให้สามารถระบุตัวผู้ที่มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องขณะนี้ มีหลายประเทศได้ใช้แอพพลิเคชั่นแบบนี้แล้ว นาย หวูหงอกเซินเผยต่อไปว่า            “แอพฯนี้ทำงานอัตโนมัติโดยบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ในแต่ละวัน หากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19  แอพฯBluezoneจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เราสามารถป้องกันตนเองและชุมชน ซึ่งแอพนี้สามารถติดตามหาผู้ติดเชื้อและผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วที่สุด”

บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่า  แอพฯBulezone  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านเทคโนโลยีของเวียดนามและเป็นคำยืนยันเกี่ยวกับการที่เวียดนามจะเป็นฝ่ายรุกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ นาย ฝ่ามต๊วนเหียบ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะBK-Holdings สังกัดมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮานอยแสดงความคิดเห็นว่า “คุณค่าและประสิทธิภาพของแอพฯBulezoneได้รับการดูแลอย่างรอบคอบ หวังว่าแอพฯนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไป และจะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถเชื่อมั่นว่า เมื่อประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอพนี้มากขึ้น จะมีผู้ใช้ประมาณ 50 ถึง 60 ล้านคน” 

Bluezoneคือผลงานของวิศวกรรุ่นใหม่เวียดนามที่มีความสามารถ ซึ่งความสำเร็จนี้จะเป็นตัวอย่างให้สตาร์ทอัพเวียดนามเห็นศักยภาพในด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้โอกาสคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป.

คำติชม