โครงการก่อสร้างบ้านรับมือเหตุน้ำท่วมช่วยเหลือคนจนในเขตประสบภัย

Ngoc Anh- VOV5
Chia sẻ

(VOVWORLD) -โครงการบ้านรับมือเหตุน้ำท่วมได้รับการเปิดตัวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2013 วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวก็เพื่อเรียกร้องให้ชุมชน บุคคล องค์การทั้งภายในและต่างประเทศร่วมก่อสร้างบ้านที่ปลอดภัยและช่วยเหลือคนจนในเขตที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

โครงการก่อสร้างบ้านรับมือเหตุน้ำท่วมช่วยเหลือคนจนในเขตประสบภัย - ảnh 1กองทุนช่วยเหลือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เงินสำหรับการปฏิบัติโครงการส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของชุมชน  นอกจากนี้ ทางการท้องถิ่นยังสนับสนุนการปฏิบัติโครงการผ่านการจัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้าน ทุกปี คณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างบ้านรับมือเหตุน้ำท่วมได้จัดกิจกรรมการกุศลหรือจัดการประมูลภาพวาดของบรรดาจิตรกรเพื่อหาเงินก่อสร้างบ้านรับมือกับเหตุน้ำท่วม แต่ละครอบครัวจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตามสถานการณ์ของแต่ละครอบครัว    ชาวบ้านอาจสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างบ้านของตน

ภายหลังปฏิบัติมาเป็นเวลา 6 ปี โครงการก่อสร้างบ้านรับมือเหตุน้ำท่วมได้ก่อสร้างบ้านไปแล้วกว่า 700 หลัง บ่อเก็บน้ำสะอาด 124 ถังและห้องน้ำ  50 ห้องในเขตที่ปฏิบัติโครงการ 11 แห่งในทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ในภาคกลางที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วม นาย ดิงบ๊าวิง  สถาปนิกของโครงการฯได้เผยว่า

“ปัจจุบัน พวกเราได้แนะนำบ้านรับมือเหตุน้ำท่วม 12 แบบ  ซึ่งบ้านแต่ละแบบสามารถรับมือเหตุน้ำท่วมได้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นและเอกลักษณ์วัฒนธรรม แบบบ้านที่ก่อสร้างขึ้นอยู่กับความต้องการและฐานะของแต่ละครอบครัว ซึ่งสถาปนิกและเจ้าของบ้านจะร่วมกันออกแบบบ้าน”

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2018  จากการอนุญาตของกระทรวงกิจการภายใน โครงการฯได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีชีวิตที่มั่นคงการพัฒนาอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น  หลังจากที่กลายเป็นกองทุนสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรกองทุนได้เริ่มปฏิบัติโครงการหมู่บ้านแห่งความสุข ปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งความสุขที่มี 70 ครอบครัวชนเผ่าเซอดังได้รับการก่อสร้างในอำเภอนามจ่ามี จังหวัดกว๋างนาม นาง ฝามถิเฮืองยาง ผู้ก่อตั้งและบริหารโครงการบ้านรับมือเหตุน้ำท่วมได้เผยว่า “โครงการหมู่บ้านแห่งความสุขเป็นโครงการทดลองในจังหวัดกว๋างนาม ทางการท้องถิ่นยังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและแหล่งบุคลากร พวกเราเน้นก่อสร้างบ้านรับมือกับเหตุน้ำท่วมในจังหวัด 8 แห่งในทั่วประเทศและมุ่งสู่การก่อสร้างหมู่บ้านแห่งความสุข ซึ่งช่วยเหลือประชาชนในปัญหาต่างๆ เช่น การวางผัง สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม”

จากการปฏิบัติโครงการดังกล่าว จำนวนบ้านรับมือเหตุน้ำท่วมนับวันเพิ่มมากขึ้นและนำความสุขมาให้แก่ประชาชนในเขตที่เกิดภัยธรรมชาติ นาง ฝามถิเตี๊ยด ผู้ที่ได้รับบ้านได้เผยว่า

“บ้านของฉันอยู่ที่หมู่บ้านเตินเถือง ตำบลกว๋างหงาย จังหวัดกว๋างตริ ในจังหวัดกว๋างตริมีหลายครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้าน บ้านหลังเก่าของฉันทั้งเล็กและทรุดโทรมจากการช่วยเหลือของโครงการฯ  บ้านของฉันได้รับการก่อสร้างใหม่ มีพื้นที่ 80 ตารางเมตรมีชั้นลอยฉันไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม”

นับตั้งแต่ปี 2018 โครงการบ้านรับมือเหตุน้ำท่วมได้ปฏิบัติกิจกรรมความสุขแห่งสีเขียว จนถึงขณะนี้ สามารถปลูกต้นไม้ได้ 1,770 ต้น ในกรุงฮานอย 5,100ต้นในเมืองเก่าฮอยอันและ 1 หมื่นต้นในจังหวัดด่งท๊าป คาดว่า จนถึงปลายปี 2019 กิจกรรมความสุขแห่งสีเขียวจะก่อสร้างสวนสาธารณะ 3 แห่งในเมืองเก่าฮอยอัน จังหวัดซอกจังและนครโฮจิมินห์   ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โครงการฯได้ช่วยเหลือประชาชนกว่า 3,500คนที่มีชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครแห่งชาติปี 2016ที่จัดโดยกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และสหพันธ์เยาวชนเวียดนามเนื่องจากมีส่วนร่วมต่อชุมชน.

คำติชม