วิธีใหม่ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของประชาชน

Chia sẻ

(VOVWORLD) -ปัจจุบัน คลีนิกออนไลน์ 4.0 กำลังเป็นรูปแบบการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพที่ได้รับการปฏิบัติในหลายประเทศ ส่วนที่เวียดนาม สถานีอนามัยและคลีนิกบางแห่งกำลังปฏิบัติรูปแบบการตรวจรักษาโรคออนไลน์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสาธารณสุขดิจิทัลในการตรวจและรักษาโรคให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและทันการณ์    Med 247 ระบบคลีนิคดิจิทัลและดูแลสุขภาพออนไลน์ เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการผสานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับสาธารณสุข

วิธีใหม่ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของประชาชน - ảnh 1การประยุกต์ใช้และให้บริการทางการแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่น mobile health จึงทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีและความต้องการในการดูแลสุขภาพของประชาชน ปัจจุบัน ได้มีบริการสาธารณสุข รวมทั้ง การดูแลสุขภาพออนไลน์และการบริการสาธารณสุขดิจิทัล ซึ่งช่วยให้สถานีอนามัยสามารถทำการตรวจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ ช่วยลดภาระให้แก่สถานีอนามัย   ดังนั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 ในด้านสาธารณสุขมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากในสภาวการณ์ปัจจุบัน นาย เหงวียนต๊วนแอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร Ecomedic ได้เผยว่า “อัตราผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในเวียดนามสูงมากและจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอเน็ตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การประยุกต์ใช้และให้บริการทางการแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่น mobile health จึงทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น   ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดภาระให้แก่โรงพยาบาลส่วนกลาง”

 Med 247 คือคลีนิคดิจิทัล ซึ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขแบบใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานของคลีนิคทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูงและสามารถขอคำวินิจฉัยจากหมอ โดยไม่ต้องรอคิว   ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่อยู่ไกล นาย เจืองหวูต๊วน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ Med 247 ได้เผยว่า“พวกเรากำลังเน้นพัฒนาการบริการด้านกุมารเวชศาสตร์  ซึ่งพวกเราสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่และการบริการใหม่ ปัจจัยที่สำคัญคือต้องค้ำประกันคุณภาพการรักษาและการดูแลสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้  พวกเราพัฒนาคลีนิคดิจิทัลแห่งแรกบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเพื่อค้ำประกันคุณภาพการตรวจรักษาโรค”

วิธีใหม่ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของประชาชน - ảnh 2 Med 247 คือคลีนิคดิจิทัล ซึ่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขแบบใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ 

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 ในด้านสาธารณสุขจะช่วยทำให้การตรวจวินิจฉัยโรคมีความถูกต้อง เชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ การลดค่าใช้จ่ายและเวลาให้แก่ผู้ป่วย ปัจจุบัน การบริการสาธารณสุขของเวียดนามยังดำเนินตามรูปแบบเก่าคือ แพทย์และโรงพยาบาล ส่วน Med 247 มุ่งเน้นให้บริการผู้ที่มีความต้องการด้านสาธารณสุข โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข  ซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่  นาย เจิ่นถิเวินเหวี่ยน เขตหว่างมายได้เผยว่า “ เมื่อก่อนนี้  ดิฉันมักจะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ที่เขียนบนเวชระเบียนเพื่อเฝ้าติดตามอาการ ซึ่งมีบางทีเวชระเบียนหายไป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจรักษาโรคของ Med 247 ช่วยแก้ไขปัญหานี้ เช่น มีการเตือนเมื่อถึงเวลาต้องกินยาและเฝ้าติดตามอาการได้โดยง่าย โดยเราแค่เปิดโทรศัพท์ก็สามารถรู้อาการของผู้ป่วยได้”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปกป้องสุขภาพในเวียดนามได้มีก้าวพัฒนาที่สำคัญ สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาสาธารณสุขอัจฉริยะ โดยเน้นการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ การตรวจรักษาโรคอัจฉริยะและการบริหารด้านสาธารณสุขอัจฉริยะ ตามความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ มูลค่าของตลาดดูแลสุขภาพดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะบรรลุ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020  ดังนั้น รูปแบบ  Med 247 และสถานีอนามัยต่างๆจะมีโอกาสพัฒนา สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย.

คำติชม