จังหวัดบั๊กนิงห์ให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพ

Phương Thoa; Thu Hằng
Chia sẻ
(VOVWORLD) - ปี 2017 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพในช่วงปี 2017-2025 และมอบหมายให้สมาพันธ์สตรีเวียดนามเป็นประธานโครงการเพื่อแปรแนวคิดการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพของสตรีให้กลายเป็นความจริง มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ที่จังหวัดบั๊กนิงห์ หลังจากปฏิบัติโครงการเป็นเวลากว่า 1ปีได้เกิดประสิทธิผลในเบื้องต้น พัฒนาศักยภาพของสตรีเพื่อเป็นการยืนยันว่า สตรีสามารถทำธุรกิจเก่งได้เช่นกัน
จังหวัดบั๊กนิงห์ให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพ - ảnh 1รูปแบบการปลูกผักปลอดสารพิษของสมาชิกสมาคมสตรีในจังหวัดบั๊กนิงห์ (baobacninh.com.vn) 

คุณ เหงียนถิแถง ในตำบลด่ายลาย อำเภอยาหบิ่ง จังหวัดบั๊กนิงห์ เมื่อก่อนประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างตัดเสื้อผ้า ถึงแม้ทำงานหนัก แต่ก็มีรายได้ไม่มากนักเพื่อดำรงชีวิตและส่งลูกไปโรงเรียน เมื่อปี 2018 เธอเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพของสมาคมสตรีจังหวัดบั๊กนิงห์ ในตอนนั้น คุณ แถ่งได้ตัดสินใจไปเรียนการตัดเย็บชุดอ๊าวหย่าย หลังจากเรียนจบ คุณ แถง ได้เปิดร้านออกแบบและตัดเย็บชุดอ๊าวหย่าย จนถึงปัจจุบัน ภายหลังกว่า 1ปี โรงงานของเธอมีจักรเย็บผ้า 20 เครื่องและแรงงานสตรี 15 คน คุณ แถง ยังอำนวยความสะดวกให้แก่สตรีหลายคนที่มีฐานะยากจนและคนพิการได้เรียนอาชีพ ปัจจุบัน ชุดอ๊าวหย่ายของคุณ แถง ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการภายในประเทศเท่านั้น หากชาวต่างชาติหลายคนก็มาหาซื้อถึงร้านของเธออีกด้วย “ในตอนแรก ดิฉันกู้เงิน 350 ล้านด่งเพื่อก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้สำหรับการตัดเย็บที่มีคุณภาพสูง ดิฉันยังขายสินค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงมีลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก”

สำหรับคุณ เหงียนถิลาน นายกสมาคมสตรีตำบลก๋างฮึง อำเภอ เตียนยู จากสถานการณ์ที่เป็นจริงที่มีหลายครอบครัวในหมู่บ้านและตำบลเลิกทำการเกษตร เพราะรายได้ไม่ดี คุณ ลาน ได้กู้เงิน 900 ล้านด่งจากกองทุนให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพของอำเภอ เตียนยูเพื่อเช่าพื้นที่เกษตร 3.5 เฮกตาร์เพื่อปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งสามารถขายได้ตั้งแต่ 8 หมื่นถึง 1 แสนด่งต่อกีโลกรัม คุณ ลาน เผยว่า “ดิฉันอยากเป็นคนทำก่อน เมื่อมีประสบการณ์และมีรายได้แล้วก็จะเผยแพร่รูปแบบนี้ให้สมาชิกปฏิบัติตาม ดิฉันอยากเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตต่ำและไม่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พวกเขามีรายได้และมีฐานะดีขึ้น”

จากการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติโครงการให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพในช่วงปี 2017-2025 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบั๊กนิงได้มอบหมายให้สมาพันธ์สตรีจังหวัดฯ เป็นฝ่ายรุกในการประสานงานกับสำนักงาน หน่วยงานและธนาคารนโยบายสังคมตั้งแต่ช่วงต้นปี 2018 จากความพยายามแก้ไขอุปสรรค หลังจากปฏิบัติโครงการเป็นเวลากว่า 1 ปี จังหวัดบั๊กนิงห์ได้ให้การช่วยเหลือและเบิกจ่ายเงินแก่ 29 โครงการ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน โครงการส่วนใหญ่ได้ประสบความสำเร็จทำให้บั๊กนิงห์กลายเป็นท้องถิ่นนำหน้าในการปลุกเร้าจิตใจแห่งการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของสตรี คุณ เหงียนถิหั่ง อุปนายกสมาคมสตรีจังหวัดบั๊กนิงห์เผยว่า “เมื่อปลายปี 2018 พวกเราได้ให้คำปรึกษาและมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯ ซึ่งคณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้จัดงบ 3 หมื่นล้านด่ง ซึ่งทำให้ยอดเงินทุนของพวกเราเพิ่มขึ้นเป็น 5 หมื่นล้านด่งผ่านธนาคารนโยบายสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ประสานกับธนาคารฯประเมินและเบิกจ่ายเงิน อำนวยความสะดวกให้การพัฒนาของสตรี”

ผลงานที่สตรีจังหวัดบั๊กนิงห์และสตรีในจังหวัดและนครต่างๆในทั่วประเทศกำลังปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพคือพื้นฐานที่เป็นการยืนยันถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะความขยันและความรักในงานที่ทำของสตรีเวียดนาม จากรูปแบบและวิธีการปฏิบัติที่ดีอาจเห็นได้ว่า สตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ.

คำติชม