Wings Books – เครื่องหมายการค้าหนังสือสำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 16ปี

Bùi Hằng
Chia sẻ
(VOVWORLD) - หนังสือสำหรับเด็กมักจะมุ่งเน้นสอนเรื่องมนุษยธรรม ส่วนสำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 16ปี นอกจากหนังสือวรรณกรรม พวกเขายังให้ความสนใจหนังสือที่มีหลากหลายหัวข้อ จากการเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว สำนักพิมพ์กิมด่งได้เปิดตัวโครงการหนังสือภายใต้โลโก้ Wings Books สำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 16ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่
 Wings Books – เครื่องหมายการค้าหนังสือสำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 16ปี - ảnh 1 หนังสือที่โดดเด่นที่ตีพิมพ์ภายใต้โลโก้ Wings Books

หลังจากได้รับการเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมปี 2018 ปัจจุบัน มีหนังสือกว่า 100 เรื่องภายใต้โลโก้ Wings Books รวม 3แสนเล่ม ชื่อ Wings Books ได้แรงบันดาลใจมาจาก “ปีก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความฝันของเยาวชน ซึ่งภายใต้แนวคิด "Young Books - Young Minds” โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายคือพัฒนาสิ่งพิมพ์ที่มีหลากหลายหัวข้อ มีการเชื่อมโยงและการผสมผสานสำหรับเยาวชน อีกทั้งแนะนำนักประพันธ์และผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และโครงการทดลองใหม่ที่สะท้อนแนวโน้มใหม่ มีรูปแบบโดดเด่นและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตีพิมพ์ นาง ตะเหยียมมี ตัวแทนคณะบรรณาธิการ Wings Books สังกัดสำนักพิมพ์กิงด่งได้เผยว่า“Wings Books มุ่งเน้นแนะนำแนวโน้มการอ่านหนังสือที่สอดคล้องกับผู้อ่านรุ่นใหม่ หนังสือที่มีหัวข้อใหม่ๆและโครงการทดลองต่างๆ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตของเยาวชนผ่านหนังสือต่างๆ พวกเราสนับสนุนโครงการ นักประพันธ์รุ่นใหม่ ตัวละครและโครงการหนังสือที่สร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกคน ส่วนหนังสือที่ตีพิมพ์ภายใต้โลโก้ Wings Booksได้เน้นการออกแบบ หนังสือให้ดูน่าอ่านและมีการมอบของขวัญต่างๆเพื่อขยายการเชื่อมโยงกับผู้อ่าน”

จากการมีผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมากกว่า 16 ปี ทำให้หนังสือภายใต้โลโก้ Wings Books มุ่งเน้นหัวข้อต่างๆที่เหมาะสม เช่น หนังสือวรรณกรรมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในสังคม กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นและนิยายแฟนตาซีที่มีคุณค่าวรรณกรรมร่วมสมัย

ส่วนสำหรับหนังสือพัฒนาทักษะสำหรับผู้อ่านรุ่นใหม่ Wings Books ได้แนะนำหนังสือที่ระบุถึงการพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นในปัจจุบัน เช่น การบริหารเวลา การสื่อสารและการทำงาน ส่วนหนังสือบันเทิงของ Wings Books มีหัวข้อเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ความชื่นชอบและการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสัตว์ ซึ่งสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับความมีมนุษยธรรมในชุมชน คุณเหงวียนเหวียดห่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นแฟนของ Wings Books ในหลายปีที่ผ่านมาได้เผยว่า“ดิฉันชอบอ่านหนังสือประเภทต่างๆของ Wings Books เป็นอย่างมากเพราะแนะนำผลงานที่ดี เนื้อหาเข้าใจง่ายและมีความลึกซึ้ง ราคายอมเยาสำหรับนักศึกษา ดิฉันได้อ่านผลงานแปลหนังสือเรื่อง “We are okay” ของ Wings Books ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเกี่ยวกับจิตวิทยา ความเหงาและการหลุดพ้นจากความเหงา”

ส่วนในการลงทุนพัฒนา Wings Books สำนักพิมพ์กิมด่งได้เรียบเรียงผลงานที่ดีของนักประพันธ์รุ่นใหม่ภายในประเทศ เช่น ผลงาน “Mumbai và những chuyến tàu đêm” หรือ “มุมไบกับรถไฟกลางคืน” ของ Hasu Tran หนังสือการ์ตูนเรื่อง “ Twins - Con nhà lính”  หรือ “ฝาแฝดในครอบครัวทหาร” และผลงาน “ Tuổi trẻ, tháng ngày miên viễn” หรือ “ช่วงวัยเยาว์” ของมายห่าเอวียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หนังสือของนักประพันธ์รุ่นใหม่จะตอบสนองความต้องการของผู้อ่านรุ่นใหม่มากที่สุด ส่วนนักประพันธ์ภายในประเทศจะให้ความสนใจต่อผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมากกว่า 16ปีมากขึ้น นาง ตะเหยียมมี ตัวแทนคณะบรรณาธิการ Wings Books สังกัดสำนักพิมพ์กิงด่งได้เผยต่อไปว่า“ในเวลาข้างหน้า Wings Books จะแนะนำหนังสือประเภทใหม่ที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้อ่าน เช่น ไลท์โนเวลของญี่ปุ่น นิยายสืบสวนสอบสวนและหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยธรรมและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะโครงการหนังสือที่มีความคิดสร้างสรรค์และการทดลองของนักประพันธ์ภายในประเทศ”

นอกจากแนะนำแนวโน้มการประพันธ์ผลงานตามความต้องการของผู้อ่านแล้ว Wings Books ได้ตั้งเงื่อนไขและแนะแนวความคิดเพื่อให้นักประพันธ์และผู้อ่านรุ่นใหม่เข้าถึงหนังสือที่เหมาะสม ซึ่งการลงทุนพัฒนาหนังสือสำหรับผู้อ่านรุ่นใหม่คือความพยายามของสำนักพิมพ์กิมด่งเพื่อสร้างสรรค์ระบบการตีพิมพ์ที่คล่องตัวและมีความหลากหลายสำหรับนักประพันธ์และผู้อ่านรุ่นใหม่ในเวียดนาม.

คำติชม