อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าโบราณสถานพิเศษแห่งชาติทำเนียบประธานประเทศ

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOVWORLD) - เขตโบราณสถานของประธานโฮจิมินห์ในทำเนียบประธานประเทศ หรือ มีอีกชื่ออื่นคือ เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศ อยู่เลขที่ 1 ถนนแบ๊กถาว เขตบาดิ่ง กรุงฮานอย เป็นที่พักและที่ทำงานของประธานโฮจิมินห์นับตั้งแต่การปลดปล่อยกรุงฮานอยเมื่อปี 1954 จนถึงช่วงที่ท่านถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อปี 1969 ซึ่งหลังจากที่ท่านได้จากโลกนี้ไป เมื่อวันที่ 2 กันยายนปี 1969 รัฐบาลเวียดนามได้มีมติให้อนุรักษ์สภาพที่พักและที่ทำงานของประธานโฮจิมินห์ในทำเนียบประธานประเทศอย่างสมบูรณ์เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชม
อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าโบราณสถานพิเศษแห่งชาติทำเนียบประธานประเทศ - ảnh 1นักท่องเที่ยวด้านหน้าบ้านยกพื้นประธานโฮจิมินห์

เขตโบราณสถานของประธานโฮจิมินห์ในทำเนียบประธานประเทศคือเขตอนุสรณ์สถานที่เปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชีวิตการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติเวียดนามและนักวัฒนธรรมโลก โดยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ปี 2009 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามมติรับรองเขตโบราณสถานของประธานโฮจิมินห์ในทำเนียบประธานประเทศให้เป็นโบราณสถานพิเศษแห่งชาติ

เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศมีพื้นที่ 14 เฮกตา มีสิ่งของวัตถุ 1745 ชิ้นและมีโบราณสถานต่างๆ เช่น บ้านยกพื้นประธานโฮจิมินห์ ห้อง BK1ที่ประธานโฮจิมินห์ใช้ประชุมกับเจ้าหน้าที่และลงนามมติต่างๆ ห้องครัวเอที่ใช้ทำอาหารประจำวันให้แก่ประธานโฮจิมินห์และนายกรัฐมนตรีฝ่ามวันด่ง อุโมงค์ใต้ดิน H66  ห้องที่ประธานโฮจิมินห์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและบ้านเลขที่ 67 ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมกรมการเมืองพรรคและประธานโฮจิมินห์ได้ถึงแก่อสัญญกรรมที่บ้านหลังนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายนปี 1969 นาง เหงวียนถิซวน หัวหน้าแผนกการอนุรักษ์โบราณสถานสังกัดเขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศได้เผยว่า“ในตลอด 50ปีที่ผ่านมา งานด้านการอนุรักษ์และเก็บรักษาวัตถุสิ่งของ รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการอนุรักษ์ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำอย่างพร้อมเพรียงและมีการวางแผนปฏิบัติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทุกปี ทางเขตโบราณสถานฯมีแผนการบูรณปฏิสังขรณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการอนุรักษ์สภาพเดิมของโบราณสถานต่างๆ”

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าโบราณสถานพิเศษแห่งชาติทำเนียบประธานประเทศ - ảnh 2ที่ทำงานและที่พักของประธานโฮจิมินห์ 

โบราณสถานที่สำคัญพิเศษของเขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศคือบ้านยกพื้นประธานโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นที่พักและที่ทำงานของท่าน โดยบริเวณโดยรอบบ้านยกพื้นแห่งนี้มีสระเลี้ยงปลา มีการปลูกดอกไม้ ต้นบอนไซ ไม้ผลและต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงา ซึ่งทำให้บ้านยกพื้นประธานโฮจิมินห์เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีประชาชาติ ความสามัคคีระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นถึงคุณธรรม ชีวิตที่เรียบง่ายและสมถะของประธานโฮจิมินห์ นาย โด๊ะหว่างลิง รองผู้อำนวยการเขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศได้เผยว่า“โบราณสถานที่พักและที่ทำงานของประธานโฮจิมินห์คือสมบัติอันล้ำค่าของประชาชาติและมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อนานาประเทศ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แสดงความรู้สึกตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสมาเยือนที่พักและที่ทำงานของท่าน ส่วนผู้นำประเทศต่างๆได้เผยว่า โบราณสถานแห่งนี้คือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำใจของประชาชนเวียดนามต่อประธานโฮจิมินห์ รวมทั้งบุคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ ชีวิตที่เรียบง่ายและสมถะของท่าน เวลาได้ผ่านพ้นไป 50ปี แต่เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศจะยังคงเป็นเขตโบราณสถานดีเด่นของเวียดนามและโลกเพราะประธานโฮจิมินห์ได้ทำงานและได้ถึงแก่อสัญญกรรมที่โบราณสถานแห่งนี้”

เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานสื่อสารมวลชนในการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับเขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศและกิจกรรมต่างๆของประธานโฮจิมินห์ในช่วงเวลาทำงานและพำนักอาศัยในทำเนียบประธานประเทศในตลอด 15ปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประกวดความรู้เกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ การอ่านรายงานเกี่ยวกับผลงานต่างๆ พิธีรับสมาชิกพรรคใหม่ การพูดคุยในหัวข้อต่างๆ งานนิทรรศการภาพวาดและการสัมมนาเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ นาง ฝ่ามหว่างเดี่ยบ รองหัวหน้าแผนกให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า“หลังจากที่กรมการเมืองพรรคได้เปิดการรณรงค์ “ศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์”ในหมู่ประชาชนและสมาชิกพรรค เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศได้กลายเป็นสถานที่แห่งการศึกษาค้นคว้าสำหรับหน่วยงาน โรงเรียนและประชาชนทุกคน จนถึงปัจจุบัน ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 80ล้านคนจาก 170ประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้นำและคณะผู้แทนระดับสูงจากกว่า 150ประเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาสิ่งของวัตถุต่างๆ”

นอกจากทำการรวบรวมเอกสารและวัตถุสิ่งของภายในประเทศแล้ว เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตามเก็บสะสมเอกสารและวัตถุสิ่งของในประเทศที่ประธานโฮจิมินห์เคยพำนักอาศัยและเคลื่อนไหวปฏิวัติ เช่น ฝรั่งเศส จีน รัสเซียและไทย เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ สามารถรวบรวมสิ่งของวัตถุและเอกสารได้รวมกันหลายพันชิ้น เช่น ภาพยนตร์สารคดี เป็นต้น นาง จิ่งถิถวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้ย้ำว่า“เมื่อเร็วๆนี้ มีพิพิธภัณฑ์และเขตอนุสรณ์สถานบางแห่งในประเทศต่างๆให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศ ในตลอด 50ปีที่ผ่านมา เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศได้ธำรงและส่งเสริมบทบาทเป็นเขตอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ที่อยู่แถวหน้าของประเทศ มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์แนวคิด คุณธรรมและวิถีชีวิตของประธานโฮจิมินห์ให้แก่ประชาชนเวียดนามและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ”

แต่ละปี เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 2ล้านคน มีประชาชนหลายล้านคนได้เข้าเว็บไซต์ของเขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ ทุกปี เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศได้รับเอกสารและสิ่งของวัตถุที่มีค่าจากองค์กรและบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศ ในตลอด 50ปีที่ผ่านมา เขตโบราณสถานทำเนียบประธานประเทศ ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งน้ำใจไมตรีของประชาชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีโอกาสมาเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม.

คำติชม