ขยายการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามสู่สายตาเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ ประเทศเวียดนามเป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในทั่วโลก ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 15 ล้านคนที่มาเที่ยวเวียดนามในปี 2018 ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศ คนและวัฒนธรรมเวียดนามได้สร้างความสนใจให้แก่ชาวต่างชาติจำนวนมากและตัวเลขดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จนี้มาจากการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเวียดนามสู่สายตาชาวต่างชาติอย่างเข้มแข็ง
ขยายการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามสู่สายตาเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ - ảnh 1การแสดงของคณะศิลปินจากโรงฟ้อนรำและดนตรีพื้นเมืองเหวียดบั๊กและสถาบันดนตรีแห่งชาติเวียดนามในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (VNA)

ในช่วงต้นเดือนตุลาคมปี 2019 คณะศิลปินจากโรงฟ้อนรำและดนตรีพื้นเมืองเหวียดบั๊กและสถาบันดนตรีแห่งชาติเวียดนามได้เดินทางไปแสดงที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 12 วันเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือปี 2019 ของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเวียดนามในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องในโอกาสเทศกาลต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การแนะนำกิจกรรมต่างๆของเวียดนามดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน ในฐานะเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ เวียดนามได้แนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมให้แก่ประชาชนฝรั่งเศสและประเทศต่างๆในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศปี 2019 เมืองแม็ส จังหวัดโมแซล ประเทศฝรั่งเศส นาย เงวียมซวนดง รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามในประเทศฝรั่งเศสได้เผยว่า“ในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ มีการแสดงศิลปะของโรงละครแจ่วเวียดนามและโรงละครหุ่นกระบอกเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัปดาห์ภาพยนตร์เวียดนาม งานนิทรรศการภาพวาดของจิตรกรที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย การสาธิตทำตุ๊กตาต่อแฮ ศิลปะการเขียนตัวอักษรเวียดนามเพื่อแนะนำให้แก่ประชาชนฝรั่งเศส"

ในหลายปีมานี้ ศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามในประเทศฝรั่งเศสได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเวียดนามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศได้เปิดโอกาสให้แก่การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเวียดนามสู่สายตาประชาชนฝรั่งเศสและประเทศต่างๆมากขึ้น

ส่วนในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา  สมาคมชาวเวียดนามในเมือง Ceske Velenice ประเทศสาธารณรัฐเช็กได้จัดกิจกรรมเดือนวัฒนธรรมเวียดนาม โดยมีการแสดงรายการศิลปะ แนะนำเครื่องดนตรีพื้นเมืองและอาหารเวียดนาม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในท้องถิ่น นาง Eva Slovova อาศัยในเมือง Ceske Velenice ได้เผยว่า“กิจกรรมนี้น่าสนใจมาก ดิฉันชื่นชอบวัฒนธรรมและคนเวียดนามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารและดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม หวังว่า จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มากขึ้นในอนาคต”

ขยายการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามสู่สายตาเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ - ảnh 2กิจกรรมเดือนวัฒนธรรมเวียดนามในเมือง Ceske Velenice ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (VNA)

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ในเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานวัฒนธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานการทูตและสถานทูตเวียดนามประจำประเทศต่างๆจัดงานวันวัฒนธรรม สัปดาห์วัฒนธรรม งานเทศกาลวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเวียดนาม กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเวียดนามในต่างประเทศและเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างประเทศ ส่วนท้องถิ่นต่างๆได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมในประเทศต่างๆ เช่น กรุงฮานอยถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มรดก วัฒนธรรมและคนกรุงฮานอยเพื่อออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ CNN จังหวัดกว๋างบิ่งประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติฟองญา-แก๋บ่างในฮอลลีวู้ดและในงาน New York Times Travel show ปี 2019 นาย เจิ่นเหยิดหว่าง รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเวียดนามในประเทศต่างๆในปี 2019 ว่า“เพื่อขยายการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเวียดนามมากขึ้น ในปี 2019 กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวได้จัดการสัมมนาด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพ เช่น ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี”

ประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีแสดงให้เห็นว่า การลงทุนประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมในต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ซึ่งต้องมีแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรม เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์เวียดนามที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ ซึ่งเมื่อวัฒนธรรมเวียดนามเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกก็จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สินค้าเวียดนามสามารถเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกและมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาประเทศเวียดนาม.

คำติชม