ฟื้นฟูป่าชายเลนด่งรุย จังหวัดกว๋างนิงห์

Vũ Miền
Chia sẻ

(VOVWORLD) -  ป่าชายเลนชายฝั่งด่งรุ่ย อำเภอเตียนเอียน จังหวัดกว๋างนิงห์ ถือเป็นป่าชายเลนดึกดำบรรพ์ที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือเวียดนาม มีพันธุ์ไม้ทนเค็มหลายชนิดและมีอายุถึงหลายร้อยปี หลังจากถูกบุกรุกทำลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันี้ป่าชายเลนด่งรุยได้รับการฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่ง ช่วยปกป้องชายฝั่งและยังได้กลายเป็นแหล่งเลี้ยงชีพสำหรับหลายครอบครัวในเขตนี้

 
 
ฟื้นฟูป่าชายเลนด่งรุย จังหวัดกว๋างนิงห์ - ảnh 1ด่งรุย ถือเป็นป่าชายเลนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือในปัจจุบัน
(photo internet)

ด่งรุย ถือเป็นป่าชายเลนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือในปัจจุบัน ด้วยพื้นที่เกือบ 3,000 เฮกตาร์ คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ธรรมชาติของตำบลด่งรุ่ย ป่าแห่งนี้ยังคงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ มีระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ชุ่มน้ำ และจากผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ เอกลักษณ์ทางภูมิประเทศและธรณีวิทยาในป่าชายเลนในท้องที่นี้มีความแตกต่างจากป่าชายเลนในท้องถิ่นอื่นๆของเวียดนาม

นอกจากมีระบบนิเวศหลักคือผืนป่าชายเลนแล้ว พื้นที่ชุ่มน้ำด่งรุยยังได้รับการประเมินว่าประกอบจาก 7 ระบบนิเวศ ได้แก่ ระบบนิเวศบริเวณปากน้ำ ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศทะเลสาบ ระบบนิเวศบึงน้ำ ระบบนิเวศน์ทางการเกษตรและระบบนิเวศย่านชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว่ามีความหลากหลายทางด้านสายพันธุ์ในระดับสูง และมีหลายสายพันธุ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งทำให้ป่าชายเลนด่งรุ่ยได้กลายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงสำหรับหลายครอบครัวมาหลายชั่วอายุคน คุณ Nguyen Thi Phuong ชาวบ้าน ด่งรุย กล่าวว่า“ที่ไหนมีต้นไม้ก็มีชีวิตและมีทะเลก็สามารถทำมาหากินได้ คนส่วนใหญ่ตั้งแต่ผู้สูงอายุจนถึงเด็กต่างพึ่งแหล่งสัตว์น้ำจากทะเล อย่างนักเรียนยังได้ก็สามารถหารายได้แสนกว่าด่งต่อวันได้”

ฟื้นฟูป่าชายเลนด่งรุย จังหวัดกว๋างนิงห์ - ảnh 2ประชาชนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน (photo internet)

ป่าด่งรุยก็เคยประสบปัญหาเสื่อมทภาพและเสียหายหนัก ดังนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลและคนในท้องถิ่นได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการฟื้นฟูป่า ด้วยการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ใหม่และถมดินในพื้นที่ที่ถูกทำลายและก็ได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคส่วนทุกระดับเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับผืนป่า ในขณะเดียวกัน งานด้านการบริหารและปกป้องป่าไม้ก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง นาย หว่าง วัน ทง หัวหน้าทีมดูแลป่าชายเลนในชุมชนด่งรุย กล่าวว่า“การปลูกป่าใหม่ก็ได้ผลดี ความสำนึกของชาวบ้านเกี่ยวกับการปกป้องป่าก็เพิ่มขึ้นโดยพวกเขาตระหนักได้ว่าการปกป้องป่าชายเลนเป็นการปกป้องทรัพยากรทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ปลูกป่าใหม่ ชาวบ้านก็เข้าร่วมอย่างเข้มแข็ง”

จากความพยายามเหล่านั้น จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ป่าชายเลนด่งรุยได้ปกคลุมด้วยสีเขียวอีกครั้งและนับวันยืนยันบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนในท้องถิ่น นาย  Loc Van Sinh เลขาธิการพรรคสาขาและประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลด่งรุย ย้ำว่า“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางตำบลได้ปลูกป่าชายเลนใหม่ประมาณ 25-30 เฮกตาร์ โดยที่ได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของป่าชายเลนที่เป็นทั้งแนวป้องกันเขื่อนกันคลื่น ทั้งยังมีแหล่งทรัพยากรน้ำใต้ช่วยให้ประชาชนมีรายได้ประจำวัน”

บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ด้วยลักษณะเฉพาะ ป่าชายเลนด่งรุย มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญารามซาร์ การได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ Ramsar จะช่วยยกระดับสถานะของพื้นที่ชุ่มน้ำด่งรุยโดยทั่วไปและป่าชายเลน ด่งรุย โดยเฉพาะในขอบเขตระหว่างประเทศ  สร้างเงื่อนไขที่สะดวกให้ทางจังหวัดกว๋างนิงห์ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำด่งรุย./.

คำติชม