โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญคือสะพานเชื่อมด้านสาธารณสุขระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา

Van Hoa - VOV5
Chia sẻ
(VOVWORLD) - การผ่าตัดสำเร็จกว่า 500 ครั้งและรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยกัมพูชากว่า 2 หมื่นคนคือผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของโรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยกัมพูชาและกลายเป็นสะพานเชื่อมด้านสาธารณสุขระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา โดยเฉพาะระหว่างนครโฮจิมินห์กับกรุงพนมเปญ
โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญคือสะพานเชื่อมด้านสาธารณสุขระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา - ảnh 1 โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญคือสะพานเชื่อมด้านสาธารณสุขระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา

                “เมื่อก่อน ถ้าหากล้มป่วย ผมต้องนั่งรถไปรักษาที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่เดี๋ยวนี้ผมสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญ แพทย์ที่นี่ก็เก่งและผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก ค่ารักษาพยาบาลที่นี่ก็ถูกกว่าโรงพยาบาลนานาชาติอื่นๆในประเทศกัมพูชา”

               “ถ้าไปหาหมอที่เวียดนามเราต้องลาหยุดงานสองสามวัน แต่ถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญ ก็ขอลาแค่ครึ่งเช้า ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าจ้างล่าม”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเจอะไหรนครโฮจิมินห์เผยว่า ระบบสาธารณสุขของกัมพูชามีข้อจำกัดทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ บุคลากรและทักษะวิชาชีพในช่วงปี 2010-2013 ในแต่ละวันมีผู้ป่วยกัมพูชาประมาณ 300 คนเดินทางมาหาหมอที่เวียดนาม โดยมาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลเจอะไหรนครโฮจิมินห์ถึงร้อยละ 90 จนล้นโรงพยาบาล เมื่อปี 2014 จากความช่วยเหลือของโรงพยาบาลเจอะไหรนครโฮจิมินห์ โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรักษาผู้ป่วยกัมพูชา ช่วยฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แพทย์กัมพูชา ในระหว่างปี 2014-2017 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เพิ่มขึ้น 5 เท่า อยู่ที่ 4,300 คนและใน 8 เดือนแรกของปี 2018 จำนวนผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2017 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีต่อโรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญ เพราะผู้ป่วยก็ไม่ต้องไปหาหมอที่เวียดนามอีกและผู้ป่วยยากจนหลายคนก็ได้รับการรักษาฟรี

ผลสำเร็จดังกล่าวมาจากความพยายามและส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่ของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเวียดนามหลายคน ดังความคิดเห็นของนายแพทย์เจิ่นหวูดึ๊ก หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญคนแรกๆของโรงพยาบาลเจอะไหรนครโฮจิมินห์ที่ได้รับหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญ               “เมื่อโรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เราต้องทำทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งแผน ขั้นตอนการตรวจรักษาโรคและการฝึกอบรมให้แก่นางพยาบาลและแพทย์ นอกจากนี้เรายังพบปัญหาภาษาและประเพณี ซึ่งต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับชุมชนด้วย”

โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญคือสะพานเชื่อมด้านสาธารณสุขระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา - ảnh 2 ในระหว่างปี 2014-2017 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เพิ่มขึ้น 5 เท่า อยู่ที่ 4,300 คน 

แม้ประสบความยากลำบากต่างๆ แต่ด้วยเจตนารมณ์ “แพทย์เหมือนแม่ผู้อารี” ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์จากโรงพยาบาลเจอะไหรนครโฮจิมินห์ก็พยายามปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยในกรณีฉุกเฉินบางกรณี เมื่อได้รับคำร้องขอจากโรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญ แพทย์เวียดนามก็พร้อมเดินทางมาช่วยเหลืออย่างทันที โดยเฉพาะในช่วงตรุษเต๊ต ซึ่งเป็นเทศกาลหยุดยาวของเวียดนามแต่ในกัมพูชายังเป็นวันปกติ แต่ถ้าเกิดกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน แพทย์เวียดนามก็เข้าเวรและดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง นายแพทย์เจิ่นหวูดึ๊กเผยต่อไปว่า               “อันที่จริง แพทย์ไม่มีวันหยุดและยากที่จะได้ฉลองตรุษเต๊ตกับครอบครัว พวกเราต้องเข้าเวร กะละ 1 สัปดาห์ – 10 วัน แต่ความสุขของเราคือ “การช่วยชีวิตผู้ป่วย” สิ่งที่น่ายินดีคือผู้ป่วยกัมพูชาหลายคนได้ตั้งความหวังต่อแพทย์เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเราพยายามต่อไปในอนาคต”

ปัจจุบัน โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญมีเตียงผู้ป่วย 200 เตียง มี 21 แผนกและมีเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน มีอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO สากล ซึ่งหลายโรงพยาบาลไม่มี เช่น เครื่องถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI เครื่อง X-Ray และเครื่อง CT Scan 124 slide เป็นต้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังมีแผนการเพิ่มเตียงผู้ป่วยอีก 300 เตียงภายในปี 2020 ส่วนในกรณีฉุกเฉินที่ซับซ้อนต่างๆ เช่น กรณีผู้ป่วยบาดเจ็บซ้ำซ้อนจากอุบัติเหตุจราจร เช่น ตับแตกหรือบาดเจ็บที่สมอง ซึ่งต้องร่วมกันผ่าตัด ทางโรงพยาบาลฯจะแจ้งให้โรงพยาบาลเจอะไหรนครโฮจิมินห์ทราบเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยเฉลี่ยแต่ละสัปดาห์ มีผู้เชี่ยวชาญ แพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของโรงพยาบาลเจอะไหรนครโฮจิมินห์ประมาณ 15 คนมาให้การช่วยเหลือที่โรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญ นายแพทย์ Dara Rithy ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจของโรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญเผยว่า“แพทย์กัมพูชาในโรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญถึงร้อยละ 90 สามารถพูดภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่วเพราะได้รับการฝึกอบรมที่เวียดนาม ส่วนแพทย์เวียดนามก็พยายามเรียนภาษาเขมรเพื่อสามารถทำงานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ เราก็ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล แพทย์เวียดนามยังพยายามศึกษาวัฒนธรรมของชาวเขมรเพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด ส่วนแพทย์กัมพูชาก็พยายามเรียนรู้ประสบการณ์จากแพทย์เวียดนามเพื่อรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น”

ในแต่ละปี โรงพยาบาลเจอะไหรนครโฮจิมินห์ยังปฏิบัติกิจกรรมการกุศลคือ ส่งแพทย์จากเวียดนามไปยังโรงพยาบาลเจอะไหรพนมเปญเพื่อรักษาโรคและแจกยาฟรีให้แก่ผู้ป่วยยากจนกัมพูชากว่า 1,000 คน ซึ่งสร้างความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนกัมพูชา ซึ่งมีส่วนร่วมส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ.

(บทความได้ใช้ข้อมูลและเสียงประกอบจากโรงพยาบาลเจอะไหรโฮจิมินห์และเจอะไหรพนมเปญ)

คำติชม