เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องเป็นประธานการประชุมการเมืองของกองทัพ

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 7 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมการเมืองของกองทัพปี 2020 
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องเป็นประธานการประชุมการเมืองของกองทัพ - ảnh 1 ภาพการประชุม (VNA)

ในการนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้กำชับให้ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์แนวทางปวงชนป้องกันประเทศควบคู่กับการสร้างสรรค์แนวทางปวงชนรักษาความมั่นคง ปรับปรุงการวางผังด้านกลาโหมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม กระทรวงกลาโหมต้องประสานงานกับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆในการแก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ รักษาความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ทำการปฏิรูปโครงสร้างของกองทัพให้กระทัดรัดและตั้งเป้าหมายว่า จนถึงปี 2030 จะสร้างสรรค์เหล่าทัพ เหล่าทหารให้มีความทันสมัย พยายามตั้งแต่ปี 2030 สร้างสรรค์กองทัพที่ทันสมัย ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือด้านกลาโหม

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้กำชับให้ปฏิบัติงานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ส่งเสริมประชาธิปไตยและบทบาทของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ส่วนเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ.

ที่ทุกระดับ ส่วนเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ.

คำติชม