เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศประชุมกับคณะกรรมการพรรคสาขากรุงฮานอย

Chia sẻ
(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 19 กันยายน ณ กรุงฮานอย ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมระหว่างกรมการเมืองกับคณะกรรมการพรรคสาขากรุงฮานอยเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารและงานด้านบุคลากรเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนพรรคสาขากรุงฮานอยสมัยที่ 12 วาระปี 2020-2025  
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศประชุมกับคณะกรรมการพรรคสาขากรุงฮานอย  - ảnh 1 ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม (Photo: TTXVN)

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า พรรคสาขา ทางการและประชาชนกรุงฮานอยต้องตระหนักได้ดีต่อบทบาทและสถานะที่สำคัญพิเศษของกรุงฮานอยเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจฮานอย นี่เป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนากรุงฮานอยในเวลาที่จะถึง พร้อมทั้ง ย้ำว่า ฮานอยกำลังเป็นท้องถิ่นเดินหน้าในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นต้น ฮานอยต้องเป็นศูนย์กลางการเมือง อีกทั้ง กำชับว่า นอกจากการยกระดับการวางผังและการบริหารแหล่งทรัพยกรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องผลักดันการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง การขยายตัวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม สร้างสรรค์พรรคสาขาที่เข้มแข็งและส่งเสริมความสามัคคี.

คำติชม