เปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมอาเซียน

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อวันที่  27กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานใหญ่คณะเลขาธิการอาเซียนในกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการเปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมอาเซียนตามที่อยู่ https://heritage.asean.org.
เปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมอาเซียน  - ảnh 1 (heritage.asean.org)

ในการนี้ นาย Kung Phoak  รองเลขาธิการอาเซียนดูแลประชาคมวัฒนธรรมและสังคมได้ย้ำว่า การจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวคือกิจกรรมที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า ประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม เชิดชูจิตใจแห่งประชาคมและร่วมแรงร่วมใจเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียน

ในระยะแรก เว็บไซต์ได้แนะนำสิ่งของวัตถุกว่า 160 ชิ้นของอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย รวมทั้งห้องจัดแสดงและห้องสมุดผ่านภาพ 3มิติ ตลอดจนเทปบันทึกเสียงและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม

โครงการจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมอาเซียนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกองทุนเพื่อการผสมผสานญี่ปุ่น -อาเซียน โดยระยะแรกได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี2018 ส่วนในระยะที่สอง จะแนะนำมรดกวัฒนธรรมของกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม.

คำติชม