เปิดเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กปี 2020

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 1 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ในโอกาสวันเด็กสากล กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้จัดพิธีเปิดเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็ก 2020 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมแรงร่วมใจปกป้องเด็ก-ป้องกันการล่วงละเมิดเด็ก”
เปิดเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กปี 2020 - ảnh 1

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม รองหัวหน้าคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับเด็กย้ำว่า “ผ่านพิธีนี้ ผมมีความประสงค์ว่า ผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านเด็กและสำนักงานที่เกี่ยวข้องในทั่วประเทศจะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้ลุล่วงไปด้วยดี ปฏิบัติตามคำมั่นปฏิบัติเพื่อเด็ก ทำให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับเด็ก พวกเราจะยืนหยัดไม่ปล่อยให้เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ”

ส่วนนาง Rana Flowers หัวหน้ากองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF ประจำเวียดนามได้เสนอว่า ในเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กปีนี้ ต้องมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเทศและโลกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เด็กเห็นว่า โลกมีความปลอดภัยและสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกล่วงละเมิดและถูกใช้ความรุนแรง UNICEF เสนอให้ประเทศต่างๆผลักดันระบบปกป้องเด็กระดับประเทศ

เดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กจะจัดไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนปี 2020 ควบคู่กับการประกาศใช้แผนการและเปิดเดือนปฏิบัติการเพื่อเด็กปี 2020 ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศจะผลักดันการประชาสัมพันธ์ ให้สังคมและภาครัฐร่วมกันปกป้องและดูแลเด็กๆ.

คำติชม