เปิดการประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 7 ตุลาคม การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 11 สมัยที่ 12 ได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอยภายใต้อำนวยการของท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ
เปิดการประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 - ảnh 1การประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 (vietnamplus) 

โดยในช่วงเช้า  ในนามกรมการเมืองพรรค นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เป็นประธานการประชุม นาย เจิ่นก๊วกเหวื่อง สมาชิกกรมการเมืองและสมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้รายงานและขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการกลางพรรคเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศได้กล่าวปราศรัยเปิดการประชุม หลังจากนั้น คณะกรรมการกลางพรรคและบรรดาผู้แทนได้หารือตามหน่วย

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม ท่าน เหงียนฟูจ่อง ได้ย้ำว่า ปี 2020 คือปีสุดท้ายของสมัยที่ 12 และเป็นปีที่จะมีการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการชี้นำการเสร็จสิ้นหน้าที่ของปี 2019-2020 ตลอดจนของทั้งวาระและการจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับให้ประสบความสำเร็จเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ย้ำว่า รายงานการเมืองคือเอกสารสำคัญของการประชุมและเป็นพื้นฐานเพื่อจัดทำเอกสารฉบับอื่นๆ ดังนั้นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงปัญหาใหญ่ๆ เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับทัศนะ แนวคิดชี้นำ แนวทาง นโยบาย มาตรการเปลี่ยนแปลงใหม่สำคัญที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีลักษณะสร้างก้าวกระโดด มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติและปัญหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน “สำหรับปัญหาต่างๆ ต้องวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และมติฉบับต่างๆของส่วนกลาง ระบุว่า แนวทางและนโยบายใดของพรรคที่ได้รับการยืนหยัดปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ แนวทางและนโยบายใดที่ยังดำเนินไปอย่างล่าช้าหรือยังไม่ได้รับการปฏิบัติในชีวิต ยังไม่เกิดประสิทธิผลและสาเหตุของเรื่องนี้ ซึ่งมาจากแนวทาง นโยบายที่ไม่เกาะติดสถานการณ์ที่เป็นจริงมีข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติ สำหรับเหตุผล ต้องเน้นวิเคราะห์สาเหตุ โดยเฉพาะสาเหตุเกี่ยวกับจิตสำนึก แนวคิด ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อยืนยันถึงการต้องสานต่อ การเพิ่มเติมและพัฒนาเป้าหมาย ทัศนะ แนวทางหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองที่โปร่งใส บริสุทธิ์ เข้มแข็ง สร้างสรรค์ ปกป้องและพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้นในเวลาที่จะถึง”

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เสนอให้สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมจิตใจแห่งความรับผิดชอบต่อพรรค ประชาชนและประเทศ เน้นวิจัย หารืออย่างรอบคอบ แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างรายงานให้มีความสมบูรณ์ พิจารณาและอนุมัติปัญหาสำคัญๆในการประชุม

ส่วนในช่วงบ่าย บรรดาผู้แทนได้หารือตามหน่วยเกี่ยวกับร่างรายงานการเมืองและรายงาน 10 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายการสร้างสรรค์ประเทศในยุคพัฒนาขึ้นเป็นประเทศสังคมนิยม

ตามระเบียบวาระการประชุม การประชุมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคมโดยเน้นหารือ แสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานเอกสารเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เช่น ร่างรายงานการเมืองและรายงาน 10 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในยุคแห่งการพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยม ร่างรายงานสรุป 10 ปีการปฏิบัติยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2011-2020 และสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2021-2030 เป็นต้น อีกทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่เศรษฐกิจสังคม งบประมาณแผ่นดินปี 2019-2020 และปัญหาสำคัญอื่นๆ.

คำติชม