เทคโนโลยีบล็อกเชนสนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

Chia sẻ
(VOVWORLD) - สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ซับซ้อนในปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกประเทศ โดยมีผู้ที่ถูกลักพาตัวและถูกบังคับใช้แรงงานประมาณ 40 ล้านคน  กลุ่มนี้มีรายได้ประมาณ 1 แสน 5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี

การแก้ปัญหานี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง รวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนและการขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกลับสามารถสร้างอุปสรรค์ให้แก่อาชญากรและสนับสนุนทางการปกครองท้องถิ่นในการช่วยชีวิตเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว

ในยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้มแข็งในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลและยืนยันตัวตน หรือ ID โดยใช้ม่านตาหรือลายนิ้วมือผ่านระบบดิจิทัลจะทำให้แก๊งค้ามนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือ ทำไอดีปลอมได้และที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบไอดีผ่านบล็อกเชนในทั่วโลกได้ถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง นี่แสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น การค้ามนุษย์คือมาตรการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

คำติชม