เตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมรัฐบาลลาว – เวียดนามครั้งที่ 43

Chia sẻ
(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน คณะกรรมการร่วมมือลาว – เวียดนามและคณะกรรมการร่วมมือเวียดนาม – ลาวได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมร่วมรัฐบาลลาว – เวียดนามที่กำหนดจะมีขึ้นในต้นเดือนธันวาคมนี้ 

ผู้แทนได้ประเมินว่า ถึงแม้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ทั้งลาวและเวียดนามได้พยายามอย่างเต็มที่จนสามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี จึงไม่เกิดอุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายยังหารือและปรับปรุงเนื้อหาต่างๆในร่างเอกสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือลาว – เวียดนาม เวียดนาม – ลาวระยะ 10 ปีตั้งแต่ปี 2021-2030 และข้อตกลงร่วมมือระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2021-2025 สรุปผลและประเมินความสัมพันธ์ร่วมมือและการลงทุนระหว่างสองประเทศในปี 2020 รวมทั้งกำหนดแนวทางความร่วมมือทวิภาคีในปี 2021 โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับการประสานงานในการเตรียมเนื้อหาให้แก่การประชุมครั้งที่ 43 ปี 2020 ของคณะกรรมการร่วมมือทวิภาคีระหว่างลาวกับเวียดนาม.

คำติชม