เชื่อมโยงผู้ประกอบการ100แห่งของ5จังหวัดและนครของเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน

Chia sẻ
(VOVWORLD) -เช้าวันที่25ตุลาคม ในกรอบการประชุมความร่วมมือแนวเศรษฐกิจ5จังหวัดและนครคือกว๋างนิงห์ ไฮฟอ ฮานอย ลาวกายของเวียดนามกับมณฑลยูนนานของจีนครั้งที่9ที่กำลังมีขึ้น ณ จังหวัดกว๋างนิงห์ ผู้ประกอบการกว่า100แห่งของสองประเทศได้มีโอกาสเชื่อมโยงและแสวงหาโอกาสร่วมมือโดยตรง

การประชุมความร่วมมือแนวเศรษฐกิจ5จังหวัดและนครคือกว๋างนิงห์ ไฮฟอ ฮานอย ลาวกายของเวียดนามกับมณฑลยูนนานของจีนเป็นกลไกความร่วมมือที่เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี2004เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางภูมิศาสตร์ การคมนาคมและจุดแข็งของแต่ละท้องถิ่นเพื่อเชื่องโยงและสนับสนุนกันพัฒนา

ในการหารือผู้ประกอบการของสองประเทศได้เห็นพ้องผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในด้านคมนาคม โลจิสติก การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น. 

คำติชม