องค์กรระหว่างประเทศต่างๆร่วมแรงร่วมใจช่วยแก้ไขผลเสียหายจากอุทกภัยในภาคกลาง

Chia sẻ
(VOVWORLD) - นาง Rana Flowers หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของยูนิเซฟประจำเวียดนามเผยว่า ยูนิเซฟได้ระดมทุน 160,000 ดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านน้ำสะอาด สุขอนามัยส่วนบุคคล ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม โภชนาการและการศึกษา 
องค์กรระหว่างประเทศต่างๆร่วมแรงร่วมใจช่วยแก้ไขผลเสียหายจากอุทกภัยในภาคกลาง - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง ให้การต้อนรับตัวแทนขององค์กรต่างๆของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งในเวียดนาม (VGP)

         เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง ได้ให้การต้อนรับตัวแทนขององค์กรต่างๆของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งในเวียดนาม เช่นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนในจังหวัดต่างๆในภาคกลางหลังเกิดอุทกภัยในเวลาที่ผ่านมา

          ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง ได้กล่าวขอบคุณ ADB, UNICEF, FAO และ UNDP ที่ได้สนับสนุนของเวียดนามในการแก้ไขความเสียหายทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินจากอุทกภัยครั้งนี้ และยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามจะเน้นชี้นำอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยให้ประชาชนฟันฝ่าอุปสรรค อีกทั้งยังคงเรียกร้องความร่วมมือขององค์กร บุคคลและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ

         ส่วนตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศยืนยันที่จะเดินพร้อมกับรัฐบาลเวียดนามในการเรียกร้องการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขผลร้ายจากภัยธรรมชาติ นาง Rana Flowers หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของยูนิเซฟประจำเวียดนามเผยว่า ยูนิเซฟได้ระดมทุน 160,000 ดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านน้ำสะอาด สุขอนามัยส่วนบุคคล ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม โภชนาการและการศึกษา และให้คำมั่นที่จะให้การสนับสนุนประชาชนเวียดนามในด้านต่างๆเช่น น้ำสะอาด สุขาภิบาลโภชนาการและสุขภาพของผู้หญิงและเด็กต่อไป.

คำติชม