หน่วยงานสาธารณสุขเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

Chia sẻ
(VOVWORLD) -วันที่ 20 มกราคม ณ กรุงฮานอย กรมดูแลรักษาโรค ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านสาธารณสุขของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้จัดการฝึกอบรมแนะนำงานด้านสาธารณสุขในกรณีฉุกเฉินในการประชุมฯ โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขกว่า 300 คนจากโรงพยาบาลต่างๆเข้าร่วม

โอกาสนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศมติจัดตั้งสภาที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ สนับสนุนหน่วยสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ที่มีสมาชิกรวม 20 คน นำโดย ศ.ดร. เหงียนยาบิ่งห์ ประธานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเวียดนาม โดยมีหน้าที่ชี้นำการรักษาในกรณีฉุกเฉินและเข้าเวรในศูนย์การประชุมแห่งชาติ.

คำติชม