หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นประเมินความท้าทายและโอกาสของเวียดนามในปีประธานอาเซียน 2020

Chia sẻ
(VOVWORLD) -หนังสือพิมพ์ Sakai  ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนำของเขตคันไซทางภาคกลางประเทศญี่ปุ่นได้ลงบทความที่ยืนยันว่า เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 

บทความดังกล่าวเห็นว่า ความท้าทายที่เวียดนามต้องเผชิญในวาระที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 คือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ลัทธิคุ้มครองและความผันผวนในทะเลตะวันออก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2010 และการจัดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เวียดนามจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ ปี 2020 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศอาเซียนยืนยันอีกครั้งถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลาง ความมีอิสระและการเป็นฝ่ายรุก บทความดังกล่าวเห็นว่า เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัตินโยบายทางการทูตที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียน.

คำติชม