สมัชชาใหญ่สหประชาชาติอนุมัติมติรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Chia sẻ
(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 11 กันยายน ด้วยเสียงสนับสนุน 169 เสียงจากทั้งหมด 193 เสียง ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้อนุมัติมติที่มีเนื้อหาต่างๆเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสหรัฐและอิสราเอลได้ออกเสียงคัดค้าน ส่วนยูเครนและฮังการีงดออกเสียง

การออกมติดังกล่าวถือเป็นการขานรับคำเรียกร้องของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติคำสั่งหยุดยิงทั่วโลกทันที โดยระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดในประเทศที่กำลังเกิดการปะทะและประเทศที่อาจตกเข้าสู่การปะทะ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ตลอดจนเรียกร้องให้ทุกประเทศและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผลักดันความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ การใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น.

คำติชม