สนับสนุนสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Chia sẻ
(VOVWORLD) -กระทรวงวางแผนและการลงทุนได้หารือกับสหภาพแรงงานเวียดนามเพื่อยื่นเสนอให้รัฐบาลและสภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติแนวทางที่อนุญาตให้สถานประกอบการไม่ต้องสมทบเงินทุนให้แก่สหภาพแรงงานฯในปี 2020

คณะกรรมการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนพร้อมกับสมาคมสถานประกอบการได้เสนอให้กระทรวงวางแผนและการลงทุนเพิ่มเนื้อหาที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข้ามติเกี่ยวกับ “หน้าที่และมาตรการเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจ ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสังคมในสภาวการณ์ที่โรคโควิด 19 กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง” โดยกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้หารือกับสหภาพแรงงานเวียดนามเพื่อยื่นเสนอให้รัฐบาลและสภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติแนวทางที่อนุญาตให้สถานประกอบการไม่ต้องสมทบเงินทุนให้แก่สหภาพแรงงานฯในปี 2020 ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนเป็นอย่างมากต่อสถานประกอบการในการธำรงแหล่งเงินทุน ลดเวลาในการทำระเบียบศุลกากรและขยายเวลาจ่ายประกันสังคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมปี 2020 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่สุดที่สร้างพลังให้แก่สถานประกอบการในสภาวการณ์ที่ยากลำบากนี้.

คำติชม