สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19ในเวียดนามและโลก

Chia sẻ
(VOVWORLD) -ตามข้อมูลจากคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 14 พฤศจิกายน เวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 รายใหม่ภายในประเทศเป็นวันที่ 73 ติดต่อกัน 

ขณะนี้ เวียดนามมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,256 ราย มีผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายดี 1,103 รายและผู้เสียชีวิต 35 ราย ส่วนตามข้อมูลจากเว็บไซต์ worldometers.info จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 14พฤศจิกายน ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 53.7 ล้านรายและมีผู้เสียชีวิต 1.3 ล้านราย สหรัฐเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยมีผู้ติดเชื้อกว่า 11.06 ล้านรายและมีผู้เสียชีวิตกว่า 2 แสน 4 หมื่น 9 พันราย รองลงมาคืออินเดียและบราซิล.

คำติชม