สงครามการค้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ RCEP

Chia sẻ
(VOVWORLD) - ในการประชุมโต๊ะกลมวิสัยทัศน์อาเซียน 2040 – มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่มุ่งมั่นและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย นาย Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP จะเสร็จเรียบร้อยในด้านหลักการก่อนไทยจะเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน 

นาย  Lim Jock Hoi เผยว่า ถึงแม้มาเลเซียตัดสินใจถอนตัวจากการเจรจา RCEP และความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสาธารณรัฐเกาหลีทวีความรุนแรงมากขึ้นก็ตาม แต่ตนยังคงหวังว่า การเจรจา RCEP จะดำเนินต่อไปตามแผนการที่วางไว้

การประชุมโต๊ะกลมวิสัยทัศน์อาเซียน 2040 จัดโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออกหรือ ERIA และหนังสือพิมพ์ The Bangkok Post ตามความเห็นของนาย Lim Jock Hoi สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าและความผันผวนของตลาดโลก อาเซียนยังคงมีความมุ่งมั่นเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงดังกล่าว และอาเซียนต้องมีวิธีการเข้าถึงที่มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ.

คำติชม