มูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลเวียดนามอยู่ที่ 1 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019

Chia sẻ

(VOVWORLD) -ตามรายงานล่าสุดของ Google Temasek และหุ้นส่วน Bain & Company เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลของเวียดนามในปี 2019 จะบรรลุ 1 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 4 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 

รายงานดังกล่าวได้ย้ำถึงแนโน้มของหน่วยงานอุตสาหกรรมดิจิตอลในปี 2019 พร้อมทั้ง ทำการวิเคราะห์ศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิตอลของภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน 6 ตลาดใหญ่ในภูมิภาค เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ซึ่งเวียดนามและอินโดนีเซียเป็น 2 ตลาดที่มีก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาค

มูลค่าของเศรษฐกิจดิจิตอลในภูมิภาคบรรลุ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 เพิ่มขึ้น 7 หมื่น 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลของมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 -30 ต่อปี ส่วนมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลของอินโดนีเซียและเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ต่อปี

รายงานดังกล่าวได้นำเสนอข้อมูลใหม่ว่า ในปี 2019 เวียดนามมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 61 ล้านคน กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์อยู่ในกลุ่ม 7 นครที่มีเศรษฐกิจดิจอตอลพัฒนาในภูมิภาค เวียดนามอยู่อันดับ 3 ในจำนวนตลาดที่ได้รับเงินลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2018 ถึงกลางปี 2019.

คำติชม