ฟอรั่มนักธุรกิจเวียดนามปี 2019

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 5 ตุลาคม ณ นครดานัง ได้มีการเปิดฟอรั่มนักธุรกิจเวียดนามปี 2019 ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้ยืนยันว่า หัวข้อของฟอรั่มนักธุรกิจเวียดนามปี 2019 คือ “เวียดนาม ปี2045-ความปรารถนาอันแรงกล้าเกี่ยวกับความเจริญอย่างเข้มแข็งและหน้าที่ของนักธุรกิจในภารกิจการพัฒนาประเทศ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในการสร้างสรรค์สังคมที่ทันสมัย พัฒนาเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและมีความคิดสร้างสรรค์ภายในปี 2045
ฟอรั่มนักธุรกิจเวียดนามปี 2019 - ảnh 1ภาพฟอรั่ม  

รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้ยืนยันว่า“รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ว่า สถานประกอบการและนักธุรกิจเวียดนามจะพยายามยกระดับความรู้ ทักษะความสามารถในทุกด้าน จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมและความภาคภูมิใจในประชาชาติของแถวขบวนนักธุรกิจเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งสถานประกอบการและนักธุรกิจต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าเกี่ยวกับการสร้างฐานะอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านการส่งเสริมสติปัญญา ความมุ่งมั่น ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสถานประกอบการเวียดนาม”

รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้เผยว่า เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว ต้องปฏิบัติก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนรัฐบาลต้องสร้างระบบกฎหมายที่พร้อมเพรียง สอดคล้องกับสถานการณ์ของเวียดนามและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก จัดทำกลไกและนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมประกอบ การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

คำติชม