ผลักดันความร่วมมือระหว่างสำนักงานต่างๆของรัฐสภาเวียดนามและกัมพูชา

Chia sẻ
(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 22 มีนาคม ณ อาคารสภาแห่งชาติ นาย เหงียนวันเหย่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติเวียดนามได้ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แห่งรัฐสภากัมพูชา Chheang Vun 
ผลักดันความร่วมมือระหว่างสำนักงานต่างๆของรัฐสภาเวียดนามและกัมพูชา - ảnh 1ภาพการพบปะระหว่างสองฝ่าย (vietnamplus) 

นาย เหงียนวันเหย่า แสดงความยินดีต่อรัฐสภากัมพูชาที่ได้ประสบความสำเร็จในการจัดฟอรั่มรัฐสภาเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 27 ณ เมืองเสียมราฐ และยืนยันว่า สภาแห่งชาติเวียดนามให้ความสำคัญ สนับสนุนการผลักดันสัมพันธไมตรีที่ยาวนาน ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และย้ำว่า ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายต้องผลักดันการขยาย ยกระดับประสิทธิภาพความร่วมมือในฟอรั่มรัฐสภาในภูมิภาคและโลกเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก

ส่วนหัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แห่งรัฐสภากัมพูชา Chheang Vun ได้เผยว่า รัฐสภากัมพูชามีความประสงค์ว่าจะมีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรรมใหญ่ๆของเวียดนาม และสนับสนุนทัศนะของเวียดนามในฟอรั่มต่างๆเกี่ยวกับรัฐสภา เช่น ฟอรั่มรัฐสภาเอเชียแปซิฟิก

บ่ายวันเดียวกัน นาย เหงียนแห่งฟุก เลขาธิการสภาแห่งชาติและปลัดสำนักงานสภาแห่งชาติได้พบปะหารือกับเลขาธิการรัฐสภากัมพูชา Leng Peng Long.

คำติชม