ปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์เยาวชนทั่วประเทศครั้งที่ 8 วาระปี 2019-2024

Chia sẻ
(VOVWORLD) -วันที่12ธันวาคม การประชุมใหญ่ผู้แทนสหพันธ์เยาวชนทั่วประเทศครั้งที่ 8 วาระปี 2019-2024ได้เสร็จสิ้นลงด้วยการเปิดตัวคณะกรรมการสหพันธ์เยาวชนชุดใหม่ โดยนายเหงวียนแองต๊วน เลขาธิการกองเยาวชนส่วนกลางได้รับเลือกเป็นประธานสหพันธ์เยาวชนเวียดนามสมัยที่8
ที่ประชุมได้อนุมัติมติการประชุมใหญ่โดยกำหนด10เป้าหมายหลักในวาระใหม่ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาและรูปแบบการดำเนินงาน ขยายการพัฒนาแนวร่วมสามัคคีเยาวชน ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาประเทศ ผลักดันขบวนการ"ฉันรักปิตุภูมิ"และจุดประกายความรักชาติด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนการส่งเสริม2โครงการของเยาวชนคือ "เดินพร้อมกับเยาวชนในการพัฒนาสร้างฐานะ"และช่วยเยาวชนศึกษาและพัฒนาชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจ.

คำติชม