ปิดการประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12

Chia sẻ
(VOVWORLD) - ภายหลังประชุมมาเป็นเวลา 6 วัน เมื่อบ่ายวันที่ 12 ตุลาคม การประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้เสร็จสิ้นลง 
ปิดการประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12  - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องกล่าวปราศรัยปิดการประชุม (VNA) 

ในการกล่าวปราศรัยปิดการประชุม ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศได้เผยว่า ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่สำคัญต่างๆ รวมทั้ง ปัญหาที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สำหรับร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ท่าน เหงวียนฟู้จ่องย้ำว่า ต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เวียดนามกำลังต้องเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทายต่างๆ ซึ่งต้องผลักดันการปฏิบัติงานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคและระบบการเมืองให้มีความโปร่งใส เข้มแข็ง ส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน การปกป้องปิตุภูมิ รักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพ พยายามพัฒนาประเทศเวียดนามตามแนวทางสังคมนิยม ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารและแหล่งบุคลากรเป็นอย่างดีเพื่อให้การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ประสบความสำเร็จ ที่ประชุมยังได้ประเมินผลการปฏิบัติหลักนโยบายการพัฒนาปี 2011 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2011-2020 และ 5 ปีการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12ในช่วงปี 2016 -2020 ซึ่ง35 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเป็นช่วงเวลาแห่งประวัศาสตร์ที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาของประเทศ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในทุกด้านของพรรค รัฐและประชาชน หลักนโยบายปี1991ฉบับแก้ไขและเสริมเพิ่มเติมยังเป็นพื้นฐานเพื่อให้พรรคพัฒนาระบบทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมนิยมและเส้นทางพัฒนาไปสู่สังคมนิยม การวางแนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในยุคใหม่ ท่าน เหงวียนฟู้จ่องเห็นว่า ผลสำเร็จที่ได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมานั้นเกิดจากความสามัคคี การนำที่ถูกต้องของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการและพรรคสาขาในการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค 

จากการประเมินสถานการณ์ ผลสำเร็จที่ได้บรรลุ รวมทั้งข้อบกพร่องและปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามจะมีแนวทางและมาตรการผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ปรับปรุงกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมอย่างพร้อมเพรียง พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สร้างสรรค์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมและคนเวียดนาม

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้เผยว่า คณะกรรมการกลางพรรคได้ย้ำว่า ต้องสานต่อผลงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ผลักดันงานด้านการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยควบคู่กับการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยม สร้างสรรค์ทางการปกครองทุกระดับอย่างโปร่งใสและเข้มแข็งในทุกด้าน ยกระดับทักษะการบริหารชี้นำของพรรคและการบริหารของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับด้านเศรษฐกิจสังคมและร่างงบประมาณแผ่นดินระยะปี 2019 – 2020 คณะกรรมการกลางพรรคได้พยากรณ์ว่า จนถึงปลายปี 2019 สามารถเสร็จสิ้นเป้าหมาย 12ข้อตามแผนการที่วางไว้ พร้อมทั้งยืนยันว่า ผลสำเร็จที่ได้บรรลุในปี 2019ได้สร้างพลังขับเคลื่อนแก่การปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ในปี 2020และช่วงปี 2016 – 2020 และเผยว่า ในปี 2020 ต้องรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ การพึ่งตนเองและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ปรับปรุงกลไกเพื่อระดมแหล่งพลังต่างๆ สร้างบรรยากาศการลงทุนและประกอบุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาความมั่นคง งานด้านกลาโหม รักษาเสถียรภาพทางการเมือง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตย สิทธิอธิปไตยเหนือทะเล เกาะแก่งของปิตุภูมิบนพื้นฐานของกฎหมายสากล

โอกาสนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้กำชับให้สมาชิกพรรค ทหารและประชาชนทุกคนต้องพยายามและตั้งใจปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ต่างๆในปี 2020และในวาระหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12ให้ลุล่วงไปด้วยดี.

คำติชม