นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เจรจากับสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

Chia sẻ
(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก สมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เดินทางมาเยือนประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม เช้าวันที่ 4 ตุลาคม พิธีต้อนรับสมเด็จ ฮุนเซน ได้มีขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ ทำเนียบประธานประเทศ ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กและนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุนเซน ได้เจรจากัน
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เจรจากับสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา - ảnh 1 ภาพการเจรจา (Photo VGP)

ในการเจรจา นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องระหว่างสองประเทศ โดยชื่นชมความสำคัญของการเยือนเวียดนามครั้งนี้และการลงนามในเอกสารทางนิตินัย 2 ฉบับที่รับรองผลการปักปันและปักหลักพรมแดนทางบกถึงร้อยละ 84 ก้าวพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะการขยายตัวในด้านการค้าและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเห็นพ้องกันในแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคตภายใต้คำขวัญ“ เพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมือในทุกด้าน ยั่งยืนและยาวนาน” บนเจตนารมณ์แห่งความไว้วางใจกัน ความเสมอภาค การให้ความเคารพระหว่างกันและผลประโยชน์ร่วมกัน

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เจรจากับสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา - ảnh 2ฝ่ายเวียดนาม

ในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เวียดนามและกัมพูชามีศักยภาพสูงเพื่อขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันในการผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างสองเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างถนนสายต่างๆทั้งทางบกและทางน้ำ การเชื่อมโยงด้านพลังงานไฟฟ้า การท่องเที่ยว การเงินและธนาคาร เป็นต้น ปฏิบัติมาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและประสานงานจัดทำนโยบายที่อำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านยังชื่นชมมูลค่าการค้าต่างตอบแทนมีโอกาสบรรลุ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 และจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆไป

นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เห็นพ้องกันที่จะประสานงานเพื่อแสวงหามาตรการที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์และเงื่อนไขของทั้งสองประเทศเพื่อช่วยให้ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศกัมพูชามีชีวิตที่มีเสถียรภาพและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศกัมพูชา

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เจรจากับสมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา - ảnh 3ฝ่ายกัมพูชา

สำหรับปัญหาระดับภูมิภาคและโลก ผู้นำทั้งสองท่านได้เห็นพ้องบทบาทสำคัญของการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ยืนยันที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประชาคมอาเซียน ผลักดันสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา – ลาว – เวียดนามและอนุภูมิภาคแม่โขงขยายวงเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา มีการบริหารจัดการและใช้แหล่งน้ำของแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ประสานงานอย่างใกล้ชิดในปี 2020 ซึ่งเวียดนามดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนและกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงอาเซม

หลังการเจรจา นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ 7 ฉบับ.

คำติชม