นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ส่งสารในโอกาสวันโลกป้องกันและรับมือโรคระบาด 27 ธันวาคม

Chia sẻ
(VOVWORLD) -ตามความคิดริเริ่มของเวียดนาม เมื่อเร็วๆนี้ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้อนุมัตมัติที่เลือกวัน 27 ธันวาคมเป็นวันโลกป้องกันและรับมือโรคระบาด 
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ส่งสารในโอกาสวันโลกป้องกันและรับมือโรคระบาด 27 ธันวาคม - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก

เนื่องในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ส่งสารเรียกร้องให้ทุกประเทศ องค์กรและบุคคลขานรับและปฏิบัติมตินี้ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ โดยเฉพาะให้ความสนใจเป็นพิเศษถึง 3 ด้านคือ ผลักดันการประสานงานในด้านนโยบาย ความสามัคคีในการปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและความพยายามของกลไกพหุภาคีต่างๆในการบริหารโลก โดยสหประชาชชาติมีบทบาทเป็นศูนย์กลางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และโรคระบาดต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการร่างนโยบายและการปฏิบัติ ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการรักษาสุขภาพของประชาชน ชีวิตของประชาชนและการปรับตัวเข้ากับยุคชีวิตวิถีใหม่ ปฏิบัติมาตรการแก้ไขอย่างพร้อมเพรียงและกลมกลืนเพื่อค้ำประกันการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดควบคู่กับการฟื้นฟูเศษฐกิจ การอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนข้ามชาติ ธำรงห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในสินค้าที่จำเป็น อาหารและอุปกรณ์การแพทย์

เวียดนามมีความเชื่อมั่นว่า ประชาคมระหว่างประเทศจะส่งเสริมความมุ่งมั่นและพลังความเข้มแข็งของแต่ละคนและแต่ละชาติ รวมไปถึงจิตใจแห่งความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งเพื่อร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค์และสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสมากขึ้นให้แก่แต่ละประเทศ แต่ละคน เวียดนามพร้อมที่จะมีส่วนร่วมต่อภารกิจอันสูงส่งนี้.

คำติชม