นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก – ผลักดันการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ

Chia sẻ

(VOVWORLD) - การจัดตั้งศูนย์ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ปฏิบัติการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก – ผลักดันการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ - ảnh 1 ภาพการประชุม (VGP)

เมื่อเช้าวันที่ 4 มีนาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ประชุมกับผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานต่างๆภายในประเทศและที่ปรึกษาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ

ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ปฏิบัติการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเน้นพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่โรงงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิตอล ความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต ตัวเมืองอัจฉริยะและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า นอกจากการระดมประชาชนทุกภาคส่วนและสถานประกอบการเข้าร่วมการปฏิบัติโครงการดังกล่าว รัฐต้องมีนโยบายให้สิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานในศูนย์ ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่มีความสามารถ รวมทั้งสถานประกอบการและศูนย์นวัตกรรมของประเทศต่างๆ.

คำติชม