นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสรุป 10ปีการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของกรุงฮานอย

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 21 กันยายน ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมสรุป 10ปีการปฏิบัติโครงการแห่งชาติว่าด้วยการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของกรุงฮานอยและโครงการของพรรคสาขากรุงฮานอยเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร สร้างสรรค์ชนบทใหม่และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรระยะปี 2016-2020
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสรุป 10ปีการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของกรุงฮานอย - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (VGP) 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า นี่คือประสบการณ์ที่ดีสำหรับท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งจะถูกนำเสนอในการประชุมสรุป 10ปีการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ทั่วประเทศในเดือนตุลาคม พร้อมทั้งเผยว่า ผลสำเร็จในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่คือการยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรกรและชนบทและการแปรแนวทางดังกล่าวให้เป็นปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมของทางการปกครองทุกระดับ สำหรับหน้าที่สร้างสรรค์ชนบทใหม่ในเวลาข้างหน้า นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับว่า“กรุงฮานอยไม่เพียงแต่ต้องส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาตัวเมืองเท่านั้นหากเขตชนบทในชานเมืองกรุงฮานอยก็ต้องพัฒนามากขึ้นและอยู่แถวหน้าในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเขตชนบทกรุงฮานอยมีศักยภาพด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท ดังนั้น ทางการกรุงฮานอยต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาชนบทในเวลาข้างหน้า ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญและหนักหน่วงของทางการปกครองและประชาชนกรุงฮานอย”

ก่อนการเข้าร่วมการประชุม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าการเกษตร สินค้าศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ OCOP.

คำติชม