นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 12กันยายน   ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัมนาอย่างยั่งยืนในหัวข้อ "เพื่อทศวรรษแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น"
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ảnh 1

ในการสัมมนาต่างๆก่อนการประชุม บรรดาผู้แทนได้หารือถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ขยายรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ปรับปรุงแหล่งบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอของบรรดาผู้แทนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศเวียดนามอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้งยืนยันว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือจุดมุ่งหมาย ความต้องการที่เร่งด่วนและเป็นแนวโน้มการพัฒนาของยุคสมัย ดังนั้น พรรคและรัฐเวียดนามได้ระบุการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแนวทางและนโยบายต่างๆและเผยว่า ต้องปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการขบายตัวแห่งสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจแบ่งปัน พัฒนาแหล่งบุคลากรในเขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ผลักดันการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลดิจิทัลมีมาตรการเชิงก้าวกระโดดเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ.

คำติชม