นครเกิ่นเทอขยายความร่วมมือกับสหภาพยุโรปเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Chia sẻ
(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน ผู้บริหารนครเกิ่นเทอได้มีการพบปะหารือกับคณะปฏิบัติงานของสหภาพยุโรปหรืออียูประจำเวียดนาม โดยเอกอัครราชทูต Pier Giorgio Aliberti เป็นหัวหน้าคณะ 
นครเกิ่นเทอขยายความร่วมมือกับสหภาพยุโรปเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ảnh 1 นาย เจิ่นเวียดเจื่องและเอกอัครราชทูต Pier Giorgio Aliberti (Photo VNplus)

ในการนี้ นาย เจิ่นเวียดเจื่อง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอได้เผยว่า ทางนครกำลังดึงดูดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากบรรดาประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ทางนครฯยังแสวงหาโอกาสร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในด้านสาธารณสุขและการศึกษา ส่วนเอกอัครราชทูต Pier Giorgio Aliberti ให้คำมั่นว่า จะเป็นสะพานเชื่อมผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกของอียูกับนครเกิ่นเทอ โดยเฉพาะในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผ่านมาตรการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่า ข้อตกลงการค้าเสรีอียู – เวียดนามจะเปิดโอกาสให้จังหวัดและนครต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงของเวียดนามผลักดันการค้าขายกับอียูในด้านที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดเหล่านี้ เช่น สัตว์น้ำและสินค้าการเกษตร.

คำติชม