จังหวัดกว๋างจิพร้อมรับมือพายุ Saudel

Chia sẻ
(VOVWORLD) -วันที่ 22 ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่ง ได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดกว๋างจิเกี่ยวกับงานด้านการแก้ไขผลเสียหายจากเหตุน้ำท่วม

จังหวัดกว๋างจิพร้อมรับมือพายุ Saudel - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งได้ประเมินว่า จังหวัดกว๋างจิเป็นท้องถิ่นที่ได้รับผลเสียหายหนักที่สุดจากเหตุน้ำท่วมและฝนตกหนัก  สถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมยังคงมีความซับซ้อนและมีความเป็นไปได้ที่พายุ Saudelอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดต่างๆในภาคกลาง รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่งได้กำชับให้จังหวัดกว๋างจิต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานด้านการรับมือและแก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีมาตรการในเชิงรุกและต้องไม่ประมาท ปฏิบัติตามการชี้นำของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ เน้นปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ผลักดันกิจกรรมการกู้ภัยและค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่หน่วยกู้ภัย.

คำติชม