การสัมมนาเกี่ยวกับทะเลตะวันออกในอินเดีย นักวิชาการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายสากล

Chia sẻ
(VOVWORLD) - วันที่ 29 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การสัมมนาระหว่างประเทศในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “ทะเลตะวันออก – ความท้าทายในปัจจุบันและศักยภาพในอนาคต”

โอกาสนี้ บรรดาผู้แทนได้ยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของทะเลตะวันออก ซึ่งมีการค้าขายและการเดินเรืออย่างคึกคัก โดยแต่ละปีมีสินค้าที่ขนถ่ายผ่านภูมิภาคนี้รวมมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ทะเลตะวันออกไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น หากยังเชื่อมโยงกับผลประโยชน์และความสนใจของประเทศอื่นๆในทั่วโลกอีกด้วย รวมทั้งผลประโยชน์ของอินเดีย สถานการณ์ในทะเลตะวันออกกำลังส่งผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจของอินเดียโดยตรง

บรรดาผู้แทนได้เผยว่า การที่จีนส่งเรือสำรวจไหหยาง 8 และเรือคุ้มกันรุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามบริเวณแนวปะการังตือชิ้งในหลายเดือนที่ผ่านมาได้ส่งผลให้สถานการณ์ในภูมิภาคผันผวนและตึงเครียดมากขึ้น สร้างความกังวลต่อประชาคมระหว่างประเทศ ทำลายภาพลักษณ์ของจีนและความไว้วางใจต่อจีนของประชาคมระหว่างประเทศ

โอกาสนี้ บรรดานักวิชาการได้ยืนยันว่า อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 คือเอกสารทางนิตินัยที่มีลักษณะเฉกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับทะเล จึงเรียกร้องให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องอนุมัติซีโอซีที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายสากลเพื่อนำสันติภาพและเสถียรภาพสู่ภูมิภาค.

คำติชม