การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหประชาชาติ

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 21 ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหประชาชาติ
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหประชาชาติ - ảnh 1บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ชื่นชมบทบาทของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการประสานงานของประเทศต่างๆและเชื่อมโยงความพยายามระหว่างประเทศเพื่อค้ำประกันสันติภาพและผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะประธานอาเซียน 2020 รองนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้สหประชาชาติทราบถึงความพยายามของอาเซียนในปีที่ผ่านมาโดยสร้างสรรค์ประชาคมควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพบนเจตนารมณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว อีกทั้งหารือกับสหประชาชาติเกี่ยวกับข้อคิดริเริ่มต่างๆ เช่น การผลักดันความสามารถและบทบาทของสตรีต่อสันติภาพ ความมั่นคง ยกระดับความร่วมมืออนุภูมิภาคและลดช่องว่างการพัฒนา

สำหรับปัญหาในทะเลตะวันออก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ได้ยืนยันอีกครั้งถึงทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายของอาเซียนซึ่งถูกระบุในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 เมื่อเดือนมิถุนยายนปี2020 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 53 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อีกทั้งย้ำว่า ต้องหลีกเลี่ยงปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียด ไม่มีปฏิบัติการทางทหาร แก้ไขการพิพาทผ่านมาตรการที่สันติให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ปี 1982 ให้คำมั่นปฏิบัติตามดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและพยายามบรรลุซีโอซีที่สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้ง UNCLOS

เวียดนามแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมผู้นำอาเซียน-สหประชาชาติในเดือนพฤศจิกายนปี 2020 และเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมนี้ให้ประสบความสำเร็จ.

คำติชม