การประชุมความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน กระทรวงมกิจการภายในได้ประสานกับสำนักงานก.พของไทยจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการราชการพลเรือนครั้งที่ 20 

ในการประชุม ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการราชการพลเรือน เช่น ธรรมภิบาล การปรับปรุงกิจการราชการพลเรือนให้มีความทันสมัย กิจการราชการพลเรือนดิจิทัล การส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสำนักงานต่างๆของอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆเพื่อสร้างหน่วยงานกิจการราชการพลเรือนที่คล่องตัวในยุคดิจิทัล ในปี 2021 เวียดนามจะเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการราชการพลเรือนครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ "การปรับปรุงระบบกิจการราชการพลเรือนให้มีความทันสมัย มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว" ปี 2021 เวียดนามจะจัดการประชุม "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงระเบียบราชการให้มีความทันสมัย"./.

คำติชม