การค้าอิเล็กทรอนิกส์สร้างโอกาสให้แก่สถานประกอบการในการแสวงหาลูกค้าใหม่

Chia sẻ
(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “การส่งออกสินค้าเวียดนามผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์

บรรดาผู้แทนได้เผยว่า ในสภาวการณ์ในปัจจุบัน การค้าอิเล็กทรอนิกส์คือช่องทางที่ช่วยสร้างโอกาสให้แก่สถานประกอบการในการแสวงหาลูกค้าและตลาดใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ นาง ดว่านถวี จากบริษัท Glovimex จำกัดได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา สถานประกอบการได้ผลักดันการทำธุรกรรมผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์และได้ประสบผลงานต่างๆที่น่ายินดี“ในรอบ 3 ปีมานี้ สถานประกอบการได้ส่งเสริมการส่งออกผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ประสบผลงานต่างๆที่น่ายินดี ซึ่งการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านคลิปวิดีโอถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้การค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพได้ช่วยให้สถานประกอบการต่างๆสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

สมาคมการค้าอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามได้พยากรณ์ว่า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามในปีนี้จะขยายตัวกว่าร้อยละ 30 มูลค่าบรรลุกว่า 1 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจะบรรลุ 5 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025.

คำติชม