ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ

Chia sẻ

(VOVWORLD) -ຜ່ານຊຸມເດືອນປີ, ຖະໜົນສາຍນີ້ໄດ້ຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງໂສມໜ້າ, ແຕ່ກໍ່ຍັງຊ້ອນແຝງລັກສະນະທີ່ເກົ່າແກ່.

ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 1
ຖະໜົນຈ່າງຕຽນ ເມືອກ່ອນນີ້ມີຊື່ວ່າ Rue Paul Bert ຊຶ່ງແມ່ນຖະໜົນຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍໃນສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນຊຶ່ງນອນຢູ່ແຄນໜອງຮ່ວານກຽມ.
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 2
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 3
ທາງ 3 ແຍກ Rue Paul Bert - Boissière ປັດຈຸບັນແມ່ນ 3 ແຍກ ຈ່າງຕຽນ - ຫງວຽນຊີ໊
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 4
ຕອນທາງ 3 ແຍກ ຈ່າງຕຽນ - ຫງວຽນຊີ໊ໃນວັນນີ້
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 5
ທະນາຄານຝລັ່ງ - ຈີນ ຕັ້ງຢູ່ 4 ແຍກ Rue Paul Bert - Henri Rivie. ອາຄານຕຶກນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃນປັດຈຸບັນ
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 6
ອາຄານແຫ່ງນີ້ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງຄົງຮັກສາສະຖາປັດຕະຍາກຳໄວ້ເໝືອນເດີມ
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 7
ໂຮງຮູບເງົາ Eden ຢູ່ຖະໜົນ Rue Paul Bert.
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 8
ໂຮງຮູບເງົາ Eden ປັດຈຸບັນແມ່ນໂຮງຮູບເງົາກົງເຍີນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້ອມແບ່ງຄືນໃໝ່.
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 9
ຕຶກອາຄານກົງກັນຂ້າມກັບຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ Grands Magasins
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 10
ອາຄານແຫ່ງນີ້ຍັງຄົງຮັກສາສະຖາປັດຕະຍາກຳໄວ້ເໝືອນເດີມ
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 11
ຮ້ານກາເຟຮ້ານໜຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ Rue Paul Bert ເມື່ອກ່ອນນີ້
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 12
ບັນດາຮ້ານຄ້າທີ່ຫຼູຫຼາຢູ່ຖະໜົນຈ່າງຕຽນໃນວັນນີ້
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 13
ສຳນັກພີມ G. Taupin et Cie ຢູ່ 3 ແຍກ Rue Paul Bert – Boissière
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 14
ສຳໜັກພີມ G. Taupin et Cie ຢູ່ 3 ແຍກ Rue Paul Bert – Boissière ປັດຈຸບັນແມ່ນຮ້ານຂາຍປຶ້ມ - ຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ຈ່າງຕຽນ
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 15
ຖະໜົນ Rue Paul Bert ຕອນຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 16
ຖະໜົນຈ່າງຕຽນ ແລະ ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ຮ່າໂນ້ຍໃນປັດຈຸບັນ
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 17
ຖະໜົນ Rue Paul Bert ຕອນໃກ້ກັບ 4 ແຍກ Paul Bert - Francis Garnier.
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 18
ຖະໜົນ Paul Bert ຕອນໃກ້ກັບ 4 ແຍກ Paul Bert - Francis Garnier ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຖະໜົນ ຈ່າງຕຽນ - ດິງຕຽນຮ່ວານ
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 19
ອາຄານ ໄດ້ກໍ່ສ້າງແຕ່ ປີ 1900 ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 3 ຖະໜົນ Rue Paul Bert.
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 20
ອາຄານແຫ່ງນີຖືກປຸກສ້າງຄືນໃໝ່ຊຶ່ງຖືກອອກແບບປຽບເໝືອນສະຖາປັດຕະຍາກຳເມືອກ່ອນນີ້.
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 21
ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Grands Magasins ຢູ່ 4 ແຍກ Rue Paul Bert - Francis Garnier.
ຮູບພາບຖະໜົນຈ່າງຕຽນ - ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເມືອກ່ອນນີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນ - ảnh 22
ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Grands Magasins ຢູ່ 4 ແຍກ Rue Paul Bert - Francis Garnier ຖືກປຸກສ້າງຄືນໃໝ່ກາຍເປັນສູນການຄ້າ plaza

ຕອບກັບ