ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ເມສາ, ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິດຳເນີນການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດປີ 2020

Chia sẻ
(VOVWORLD) -ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ເມສາ ຮອດວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດ 2020

ດ້ວຍຈຸດປະສົງເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງ, ວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂອງປະເທດຊາດ, ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດານັກລົງທຶນ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ.

        ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລວບລວມ ແລະ ຮຽບຮຽງບັນດາຄາດໝາຍໃນລະບົບຕົວເລກຄາດໝາຍສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຕົວເລກຄາດໃນບົດລາຍງານທາງການປະຈຳປີຂອງຂະແໜງສະຖິຕິ; ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນວິສາຫະກິດ…

ຕອບກັບ